Lielajā talkā sakopta novada teritorija

AKTUĀLI

Divu nedēļu garumā novada iedzīvotāji talkoja un sakopa savu pagastu teritorijas. Lielajā talkā, kas visā Latvijā norisinājās 28. aprīlī,  piedalījās visu pagastu iedzīvotāji un pagasta pārvalžu darbinieki. Kopumā pēc iesūtītajiem datiem talkā piedalījās 974 talcinieki un tika savākti 1609 talkas maisi ar atkritumiem. Tā kā vairāki pagasti lūdza papildus maisus, jāpieļauj, ka savākti atkritumi bija gandrīz visos 5000 maisos, kas tika izdalīti, kā arī vairākos pagastos atsevišķi traktoros tika vākti gruži, lapas un zari.

Klāt atkritumu vākšanai, darināti putnu un vāveru būrīši Nīcgales un Kalupes pagastos, stādīti koki Vecsalienas un Skrudalienas pagastos, labiekārtotas atpūtas vietas Dubnā, Višķos, Skrudalienā, Medumos un Demenē. Daudzviet pagastos atjaunotas un ierīkotas jaunas puķu dobes. Lielbornes muižā tika veidota pastaigu taka gar veco muižas dzirnavu dīķi, Sventes parkā uzsākti parka labiekārtošanas darbi – izcirsts pamežs, vākti vecie zari. Blakus sventiešiem parkā talkoja arīdzan novada domes darbinieku kolektīvs. Liels darbs un pūles ieguldītas, sakopjot apkārtējo vidi un iesaistot šajā darbā arī vairāku skolu kolektīvus. Līksnas pagasta talciniekiem palīgā nāca pilsētnieki, kas sakopa mežu pie Jaunās Forštates mikrorajona. Līksnas pagastam nācās cīnīties arī ar stihisko izgāztuvi un atkritumiem gar lielajām šosejām, kopumā savācot 350 atkritumu maisus. Tuvu divsimt maisiem bija arī Nīcgalei, Sventei, Višķiem un Salienai.

Informāciju apkopoja:
Rolands Gradkovskis
„Lielās talkas” koordinators Daugavpils novadā

Notiks Daugavpils novada bērnu un jauniešu jaunrades festivāls “Svētku prieks”