Lielā ūdens iesvētīšana Višķos

AKTUĀLI

Ilūkstes PII “Zvaniņš” tika īstenota interešu izglītības programma “Es - uzņēmējs!”