Lielā Talka Daugavpils novadā

AKTUĀLI

24. aprīlī visā Latvijas teritorijā norisinājās Lielā Talka, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu. Arī Daugavpils novads nebija izņēmums. Daudzos pagastos vietējie iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki, ģimenes un solo talkotāji nāca svaigā gaisā, lai sakopt dzimtā novada vietas.

Talkas rezultātu apkopojums:

Lielās talkas laikā Vaboles pagastā tika vākti atkritumi no ceļmalām, piedalījās 20 cilvēki, savākti 50 maisi.

Talcinieku skaits Laucesas pagastā - 17 cilvēki. Tika savākti 50 maisi Sakopts apvedceļš posmā Laucesa ciems - Kalkūni.

Skrudalienas pagastā savākti atkritumi gar pašvaldības ceļiem un bijušā Šengeidas karjera teritorijā, pavisam 30 lieli maisi un  78 mazāka izmēra maisi. Poligonā "Cīnīši"  nodoti 1060 kg atkritumu, kuri tika aizvesti ar pārvaldes traktoru.

Sakopti Otrā Pasaules karā kritušo karavīru kapi Šengeidā. Tika izravēta teritorija, sagrābtas lapas ap kapiem, attīrīts žogs un kapu apmales no vecās krāsas. Notīrītā krāsa tika uzklāta no jauna, uz diviem soliem nomainīti dēļi.

Demenē talka norisinājās divas dienas. Jaunatne sakopa Demenes ezera krastu, savukārt komunālā dienesta darbinieki talkoja Rodņišku kapos. Demenes pagasta administrācija talkos 30. aprīlī - veidos dobi.
Kopumā Demenes pagastā talkoja 16 cilvēki.

Medumu pagasta teritorijā pirmstalkas nedēļā teritorijas sakopšanā piedalījās 26 iedzīvotāji. Medumu parkā un atpūtas vietās pie Medumu ezera, kā arī autoceļa V696 Gorbunovka – Kaspari  - Medumi tika salasīti astoņi lielie un 14 mazie maisi.

Maļinovas pagastā darbi noritēja visas nedēļas laikā. Tika uzkopta apkārtējā teritorija, aplikta ar akmeņiem un pabeigta puķu dobe.  Puķu vāzēs iestādītas pavasara puķes - atraitnītes.
Ņemot vērā, ka teritorijā notiek regulāri uzkopšanas darbi atkritumu maisi palika nepiepildīti, kas ir vērtējams pozitīvi, jo cilvēki kļūst apzinīgāki, teritorija netiek piemēslota.
Talkā dalību ņēma septiņi Maļinovas pagasta iedzīvotāji.

Dubnas pagasta pārvalde Lielās talkas ietvaros veica teritorijas labiekārtošanu un puķu stādu iestādīšanu pie Dubnas pagasta pārvaldes administratīvās  ēkas.
Atkritumus savāca un sašķiroja Dubnas pagasta Lāču, Klobānu, Kondavnieku un Dubnas kapsētās. Dubnas pagastā talkoja astoņi talkotāji.

Līksnas pagastā talkas laikā savākti 125 maisi ar atkritumiem. Talkoja Podnieku ģimene - četri cilvēki, savāca atkritumus pie Koša ezera. Dzīvojamās mājas Daugavas ielā 5 iedzīvotāji sakopa mājas teritoriju, iestādīja augļu kokus un krūmus, labu omu nodrošināja mājas iedzīvotājs Jānis Veliks. Talkoja arī Skrupsku ģimene sakopjot mežu  Ribaku ciemā, kā arī SIA ""Rubiki".

Sventes pagastā šogad lielākā daļa talkoja pa mājsaimniecībām visā teritorijā. Sventes ciemā aktīvākie talkotāji bija Sventes vidusskolas un pagasta pārvaldes darbinieki, kopā 35 cilvēki. Talkas laikā tika sakārtota teritorija ap skolu – nolīdzināta zeme, pārstādīti ziemciešu stādi, sagatavota augsne vasaras puķu stādīšanai.

Viena daļa pagasta pārvaldes darbinieku  uzsāka veidot  un labiekārtot teritoriju ieejai Jaunsventes parkā -  saraka 32 ceriņu stādus un iestādīja  tos gar veidojamā gājēju celiņa daļu. Tāpat, sagatavotajos puķu podos ciema centrā un uz Brāļu kapiem, sastādīja pirmos dārza pavasara vēstnešus – atraitnītes. Otra daļa darbinieku “cīnījās” ar atkritumiem, savācot kopumā 50 mazos un desmit lielos maisus atkritumu pa pagasta teritoriju.

Lielā Talka Nīcgales pagastā noritēja veiksmīgi visu nedēļu no 19. - 24. aprīlim. Tika labiekārtotas pašvaldības iestāžu teritorijas. Tika sakopta Jaunās sādžas kapsēta. Kopumā tika savākti 90 atkritumu maisi. Talkā piedalījās pašvaldības iestāžu darbinieki. Iedzīvotāji talkoja individuālajās (solo) talkās.

Višķu pagastā Lielās talkas laikā tika savākti 148 maisi ar atkritumiem.  No savāktajiem 148 atkritumu maisiem – 50 maisus savāca Višķu pagasta pārvalde un Pašvaldības aģentūra “Višķi”, savukārt atlikušais atkritumu maisu daudzums tika pieņemts no Višķu pagasta iedzīvotājiem, kuri talkoja gan ģimenes , gan individuālajā talkā. Atkritumu savākšanas punkts atradās Pašvaldības aģentūras “Višķi” mehāniskajās darbnīcās pēc adreses: Višķu pagasts, Višķu tehnikums 24.

Naujenes pagastā šogad iedzīvotāju aktivitāte nebija liela. Dunsku ciemā iedzīvotāji sakopa daudzdzīvokļu mājas teritoriju un savāca atkritumus ceļmalās. Naujenes ciemā talkoja jaunieši, savācot atkritumus savās iecienītajās atpūtas vietās. Kraujas ciemā iedzīvotāji sakopa mazdārziņu teritoriju un piekļuves vietu pie Daugavas, ka arī salasīja atkritumus mežā, kur ir iemīļota pastaigu vieta ciema iedzīvotājiem. Vecstropos iedzīvotāji uzkopa garāžu teritoriju un Ceļinieka ciema daļā sakopa neapsaimniekotas ēkas teritoriju, kas atrodas blakus daudzdzīvokļu mājām. Pagasta pārvaldes pieteiktajās talkas vietās talkoja pagasta pārvaldes darbinieki. Naujenes tautas bibliotēkas meitenes sakopa Hoftenbergas parka teritoriju, Naujenes kultūras centra darbinieki Lociku ciemā savāca atkritumus ceļmalu grāvjos un piedalījās pārvaldes darbinieku talkošanas vietā, bijušās degvielas uzpildes stacijas Lociku ciemā teritorijas uzkopšanā. Kopumā savākti aptuveni 100 maisi atkritumu, tanī skaitā 20 lielie.

Aicinām cilvēkus talkot, ne tikai Lielās Talkas norises laikā, bet gan visa gada garumā, kā arī rūpēties par apkārtējo vidi! Atcerēsimies, ka Daugavpils novads un Latvija būs tīra un sakopta nevis tad, kad visi talkos, bet tad, kad neviens nemēslos.

Lepojamies ar sava novada nevienaldzīgiem un aktīviem iedzīvotājiem! 

Informatīvs materiāls par vakcīnām pret Covid-19