Lielā talka 2017 notiks 22.aprīlī

AKTUĀLI

Lielā Talka 2017 notiks sestdien, 22.aprīlī, no plkst. 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā. Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārrauga Lielās talkas koordinators. Daugavpils novada koordinators ir Jānis Silovs, t. 65476819, 29159340, e-pasts janis.silovs@dnd.lv.

Savukārt dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā reāli organizē kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē tās  Lielās Talkas mājas lapā un piesaka savas Talkas Atbildīgo personu. Tas nozīmē, ja gribi reģistrēt savu talkošanas vietu, tad pirms tam to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē mūsu mājas lapā. 22.aprīlī Tu vari pievienoties kādai no šīm talkas vietām. Visas oficiāli reģistrētās talkas vietas būs redzamas sadaļā “Kartes – pieteiktās/organizētās talkas vietas”.  Šobrīd Ikviens Latvijas iedzīvotājs var sākt pieteikt pamanītās piesārņotās vietas - tie, kas pamanījuši vietas, kur ir nepieciešama sakopšana, tiek aicināti atzīmēt šo vietu un pievienot tās aprakstu mājaslapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes – Piesārņoto vietu karte”. Šie punkti kalpos kā norādes par vietām, kur akūti nepieciešams organizēt talkas, kuras varēs sākt pieteikt marta nogalē.

Talkas dienā tev būs nepieciešami atkritumu maisi, kas šogad ir baltā krāsā. Baltos maisus bez maksas būs iespējams saņemt 22. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas atbildīgā vai koordinatora.

Pirms piedalīties talkā, der izlasīt INSTRUKCIJU TALCINIEKIEM, kurā minēts, kur saņemt maisus, kā apģērbties, kur atstāt piepildītos maisus u.tml.

Latvija jau šobrīd ir viena no aktīvākajām talkotājām pasaulē, tādējādi rādot priekšzīmi daudzām citām pasaules valstī, kurās apkārtnes kopīga sakopšana vēl ir jauna ideja. Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā Talkā, ir  - vēlēšanās to darīt!

Tematisko programmu piedāvājums Skrindu dzimtas muzejā