Līdera pozīcijās pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem – Vaboles vidusskola

AKTUĀLI

Jūnija beigās vidusskolu absolventi saņēma centralizēto eksāmenu rezultātus un atestātus par izglītības iestādes beigšanu. Latvijā kopumā tika izsniegti 19541 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību. Daugavpils novadā centralizētos eksāmenus kārtoja 94 skolēni, t.sk. Malnavas koledžas izglītības programmas īstenošanas vietas “Višķi” audzēkņi. Obligātos eksāmenus skolēni kārtoja latviešu valodā, matemātikā un svešvalodās. Latvijā 2018./2019. mācību gadā skolēni valsts pārbaudījumā matemātikā vidēji uzrādījuši 32,7% rezultātu, kas ir par 1,9 procentpunktiem mazāk nekā pagājušajā gadā. Vidējā rezultāta kritums turpinās jau piekto gadu pēc kārtas.

Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, skolēni rezultāti centralizētajos eksāmenos ir uzlabojušies visās novada skolās visos mācību priekšmetos. Augstākus rezultātus nekā pērn 2018./2019. mācību gada izskaņā skolēni uzrādīja matemātikā, latviešu valodā un krievu valodā, savukārt vājākus –angļu valodā.

Pēdējos desmit gados augstākais vidējais rezultāts matemātikas eksāmenā fiksēts 2015. gadā, togad sasniedzot 43,6% augstu rezultātu. Vidējā rezultāta krituma tendence vērojama jau kopš 2013. gada, dažus gadus pirms tam vidējam rezultātam nedaudz uzkāpjot.

Matemātikas eksāmens obligāts ir pēdējos astoņus gadus, to šogad kārtoja 94 novada skolēni.

Desmitgadē sliktākais vidējais rezultāts Latvijā šogad sasniegts arī fizikas eksāmenā. Novadā to kārtojuši 2 skolēni.

Labāko vidējo rezultātu pēdējā desmitgadē uzrādot 2013. gadā (55,72%), šogad fiksētais latviešu valodas eksāmena vidējais rezultāts ir sasniedzis 49,9%, kas ir par 2,7% zemāks nekā pirms gada. To novadā kārtoja 79 skolēni.

35novada skolēni kārtojuši krievu valodas eksāmenu,51 - angļu valodu, 1 vācu valodu, 21 vēsturi, 2 bioloģiju un 1 ķīmiju.

Vidējais apguves koeficients ķīmijā šogad ir 89% ( valstī 62,82%), savukārt fizikā – 74,67 % (valstī 37,51%), bioloģijā – 81,33 % ( valstī 57,08%).Matemātikā vidējais apguves koeficients ir 46,28 % (valstī 32,75%), latviešu valodā – 46,19%, (valstī 49,86%) angļu valodā – 47,20 % (valstī 62.72%) un krievu valodā –81,09 % (valstī 74,42%).

Eksāmenu rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam vērtējumam skolēni saņēma Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodas prasmes noteiktos līmeņus – C1, B2, B1. Pārsvarā visi novada skolu audzēkņi saņēma B1 līmeni.

Ar labākajiem rezultātiem novada vidusskolu grupā angļu valodas eksāmenā veiksmīgākie bija Vaboles vidusskolas audzēkņi (75,7 %), krievu valodas eksāmenā – Špoģu vidusskolas izglītojamie (90,58 %), latviešu valodas eksāmenā par galvas tiesu augstāki citu skolu vidū ar 75,73 % - Vaboles vidusskolas skolēni, matemātikas eksāmenā – ar 63,4 % Salienas vidusskolas absolventi.

Vidusskolu grupā vislabākos rezultātus uzrādījuši Vaboles vidusskolas skolēni.

2. TV raidījums: Latgales pierobeža – vieta, kur sākas Eiropas Savienība!