Lekcija “Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”

AKTUĀLI

14. februārī plkst. 10:00 Daugavpils novada Kultūras centrā "Vārpa" notiks Informācijas un izglītības diena "Fiziski un garīgi vesels cilvēks - laimīgs cilvēks laukos". Lektore Ieva Vaine. Tālrunis informācijai 26467137 Pasākums tiek īstenots projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”,  Nr. 9.2.4.2/16/1/070, ietvaros.