Latvijas vokālo ansambļu konkursa I kārtā iegūts augsts vērtējums

AKTUĀLI

29. oktobrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” notika Latvijas vokālo ansambļu konkursa I kārta, kurā kolektīvi sacentās par iespēju doties uz konkursa finālu Rīgā nākamā gada 27. un 28. maijā.

Konkursa I kārtā ar saviem priekšnesumiem priecēja 12 kolektīvi: senioru vokālie ansambļi - slāvu biedrības "Uzori" senioru vokālais ansamblis “Uzori” (vadītāja Janīna Juzefoviča) un Riebiņu pagasta senioru vokālais ansamblis “Ilūzija” (vadītāja Līga Gžibovska), vīru vokālais ansamblis - Preiļu novada Kultūras centra vīru vokālais ansamblis (vadītājs Alberts Vucāns), sieviešu vokālie ansambļi - Krāslavas novada kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne” (vadītāja Rita Andrejeva), Subates kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Sonāte”  (vadītāja Gunta Radzoba), Višķu pagasta Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde” (vadītāja Agate Jermaļonoka), Aizkraukles novada Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Dzirnas” (vadītāja Sigita Vilkaplātere), Aizkalnes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Visiem dzīves gadījumiem” (vadītāja Ilze Valaine), Nīcgales pagasta tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Dzirkstelītes” (vadītāja Žaneta Gasjaņeca), Rožkalnu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Savādi gan” (vadītāja Līga Gžibovska), Līksnas pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” (vadītāja Diāna Laizāne) un jauktais vokālais ansamblis - Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis “Stage On” (vadītāja Tatjana Vucāne).

Konkursa žūrija vērtēja katra kolektīva māksliniecisko un tehnisko sniegumu, vokālo kultūru, stila izjūtu un kopiespaidu. Žūrijā darbojās

Latvijas Nacionālā kultūras centra Vokālo ansambļu nozares padomes priekšsēdētāja, Lielvārdes mūzikas un mākslas skolas direktore, vokālās grupas “Anima Solla” mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa, komponists un producents, vokālās grupas "Framest" mākslinieciskais vadītājs, XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Vokālo ansambļu laikmetīgās mūzikas koncerta mākslinieciskais vadītājs Jānis Ķirsis, XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerta mākslinieciskā vadītāja, Profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" kora klases vadītāja un kora "Nošu planētas" mākslinieciskā vadītāja, Ventspils Kultūras centra sieviešu kora "Venda" un vokālā ansambļa "Mundus" mākslinieciskā vadītāja Rudīte Tālberga, žūrijas sekretārs Andrejs Rudzītis un projekta koordinatore Anna Rudzīte.

Augšdaugavas novadu konkursa I kārtā pārstāvēja pieci kolektīvi, visi ieguva augstu žūrijas vērtējumu. I pakāpes diplomu saņēma Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis „Stage On” (vadītāja Tatjana Vucāne), Līksnas pagasta Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis ”Elēģija” (vadītāja Diāna Laizāne), Subates Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Sonāte” (vadītāja Gunta Radzoba) un Nīcgales pagasta Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Dzirkstelītes” (vadītāja Žaneta Gasjaņeca). Savukārt augstākās pakāpes diplomu saņēma Višķu pagasta Kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde” (vadītāja Agate Jermaļonoka).

Žūrijas dalībniece Mārīte Puriņa pēc noklausīšanās pauda gandarījumu par dzirdēto un redzēto: “Jūs padarījāt šo dienu īpašu ar savu priekšnesumu, savu dziedāšanu, savu attieksmi.” M. Puriņa atzina, ka šogad izpalikusi novadu atlases kārta, un kolektīvi uzreiz tiekas nopietnā pusfinālā. Šim konkursam ir vairāki mērķi – gan atlasīt dalībniekus konkursa finālam, gan sakārtot valsts mērķdotāciju pašvaldībām māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai. Konkursa mērķis ir arī atlasīt dalībniekus dziesmusvētku pasākumam “Ielu sadziedāšanās”, kas šogad notiks Rīgas Esplanādē, ka arī uzrunāt kolektīvus dalībai tradicionālajos dziesmusvētku koncertos.

M. Puriņa pauda pateicību un lepnumu, ka kolektīvi spējuši iziet cauri beidzamo gadu grūtībām, saglabājot vēlmi darboties, turklāt to dara ļoti kvalitatīvi: “Paldies, ka jūs esat, darāt, dziedat, mīlat mūziku, viens otru un savu klausītāju.”

Rudīte Tālberga atzina, ka viņu pārsteidzis sirsnīgais un skanīgais tonis, azartiska attieksme. “Balss ir domāta ne tikai tam, lai izdziedātu skaistu skaņu, bet lai šo stāstu un vēstījumu nodotu citiem. Mani tas aizkustināja.”

“Es varētu raksturot visas emocijas, pārdzīvojumus un jūsu priekšnesumus divos vārdos – man trūkst vārdu. Jūs esat brīnišķīgi, skaisti un mēs ar jums ļoti lepojamies,” teica žūrijas dalībnieks Jānis Ķirsis.

Katrs vokālais ansamblis saņēma Nacionāla Kultūras centra diplomu ar skates rezultātiem un individuālu kolektīva vērtējumu, kā arī vērtīgu dāvanu – nesen izdotu nošu grāmatu vokālajiem ansambļiem.  

Mārīte Puriņa atzina, ka konkursa kārtu rezultāti ir pieejami www.lnkc.gov.lv, savukārt pēc 6. novembra tiks apkopoti visi rezultāti un izsūtīti uzaicinājumi dalībai konkursa finālā.

Teksts, foto: Inese Minova

Valsts svētku pasākums Bebrenē