Latvijas simtgades zīmē novadā norisināsies vērienīgi pasākumi, projekti un akcijas

AKTUĀLI

Svinot Latvijas valsts simtgadi, novadā paredzēta plaša pasākumu programma kultūras un izglītības nozarē, preses konferencē ziņoja Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne. Vairāki pasākumi ir ieplānoti sadarbībā ar citām organizācijām. Šobrīd Daugavpils novada bibliotēkās ir pieejama Latvijas Tautas Saimes grāmata, kas ceļo pa visiem pagastiem un kurā tiek ierakstītas atmiņas un novēlējumi Latvijai. Veicot šos ierakstus, novads un tā cilvēki iekļaujas Latvijas kultūras atmiņas kopprojektā.

Tāpat arī biedrība “Staro 100” ir uzsākusi plašu akciju – katru nedēļas nogali katrā no Latvijas novadiem rīkot pasākumus, kas tiek paspilgtināti Latvijas kontekstā. Arī Daugavpils novads savas tradicionālās Novada dienas ir piedāvājis festivāla “Latvijas goda aplis” ietvaros, šo ilggadējo novada tradīciju akcentējot visas Latvijas sabiedrības kontekstā.

Plašākais Kultūras pārvaldes projekts šogad ir “Foto liecības Daugavpils novadā - iedzīvotāju valstiskās identitātes stiprināšana”. Šim projektam jau saņemts apstiprinājums Valsts kultūrkapitāla fonda Latvijas simtgades mērķprogrammā. “Šajā akcijā mēs esam apzinājuši un aicinājuši fotomāksliniekus, kuri 11. augustā, kas iezīmē 100 dienas līdz 18. novembrim, visos novada pagastos piedalīsies foto akcijā. Aicinām pieteikties novada iedzīvotājus – seniorus, skolotājus, jaunās ģimenes, jauniešus, visus, kas ir piederīgi savam pagastam un kuri vēlas tikt iemūžināti tieši simts dienas pirms Latvijas simtgades. Mēs esam raduši pētīt pagātnes fotogrāfijas, vērot, kā izskatījās cilvēki pirms 100 gadiem. Ar šīs akcijas palīdzību vēlamies nodot liecību nākamajām paaudzēm par šīm nelielām apdzīvotām vietām un tās cilvēkiem. Šīs fotogrāfijas tālāk tiks mākslinieciski apstrādātas un Valsts svētku pasākumā Novada kultūras centrā “Vārpa” būs skatāma fotoizstāde”, stāsta I. Mukāne.

Kultūras mantojuma jomā tiek plānota padziļināta pierobežas skolu vēstures izpēte. Tās ir t.s. Ulmaņlaika skolas, kas tika būvētas Latvijas iedzīvotāju apgaismībai Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Novadā tās ir četras skolas – bijusī Skrudalienas pamatskola, Salienas vidusskola, Medumu pamatskola un Zemgales vidusskola. Šo skolu vēsture tiks izpētīta un pie tām tiks izvietotas informatīvās plāksnes kā atgādinājums tam, cik izglītība visos laikos ir bijusi svarīga, kā arī par to, cik problemātiski šobrīd tiek risināti izglītības jautājumi Latvijas pierobežā.

Tāpat Daugavpils novads piedalīsies lielākajā Latvijas simtgades projektā – Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, kuri norisināsies Rīgā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. No novada uz tiem dosies 18 kolektīvi vairāk kā 360 dalībnieku sastāvā.

18. novembrī vairākos novada kultūras namos, kā arī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notiks svētku koncerti.

Plašāka informācija par pasākumiem būs atrodama pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv zem norādes “Latvijai 100”.

Turpinās deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Daugavpils novadā