Latvijas dzimšanas diena Naujenes pamatskolā

Izglītība

Vilksim košu zelta jostu.
Apkārt savu tēvu zem'.
Lai mirdz mūsu tēvu zeme.
Kā actiņa gredzenā.
/Latv.t.dz./ 

Novembris ir Latvijas valsts dzimšanas laiks un nozīmīgu vēsturisku notikumu atceres laiks. Mūsu valsts svin savu 104.dzimšanas dienu. Tas  tiek saukts arī par patriotu mēnesi. Savas valsts patriotiem mums jābūt vienmēr, bet novembris ir īpašs laiks, kad atceramies savas valsts vēsturi un godinām tautas varoņus un aizstāvjus.

Ar lāpu gaismām Lāčplēša dienā Naujenes pamatskolā sākās Patriotu nedēļa. Tās ietvaros audzināšanas stundās tika pāršķirstītas Latvijas vēstures lappuses, skolēni mācījās dziesmas, veidoja rotājumus skolas dekorēšanai, kuros ievija gan laba vēlējumu, gan mūsu spēka zīmju atainojumu, gan nacionālās sarkanbaltsarkanās krāsas simboliku.

Ceturtdien, 17.novembrī, Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā, uz svētku koncertu pulcējās visa skolas saime. Šogad Latvijas dzimšanas dienas svinības bija īpašas, jo pirmo reizi trīs gadu laikā mēs atkal varējām pulcēties kopā.

Dzimšanas diena – tā ir   līksmība, smaidi, jautrība, un tā mēs visi, skolēni un skolotāji, arī jutāmies, jo skolā skanēja mūzika, apsveikumi, acīs mirdzēja prieks. Dāvana Latvijai bija mūsu audzēkņu koncerts. Skolēni sildīja mūsu zemīti ar sirsnīgiem tautasdziesmu un dzejas vārdiem, ar skanīgām dziesmām, kuras izdziedāja vokālais ansamblis “Ķipariņi”, 1. – 4. kl. koris, vokālais ansamblis “Spurgaliņas”, zēnu ansamblis “Lāčplēši”, savas krāšņās dejas izdejoja 1.-3.kl. un 4.-5.kl. dejotāji.  Ar lielu atbildības sajūtu un lepnumu svētku koncertā uzstājās gan mazie, gan lielie, un katra dalībnieka acīs staroja prieks. Ārā bija pelēcīga rudens diena, bet zālē bija silti un jauki, jo katra sirds izstaroja ko īpašu.

Koncerta noslēgumā Valsts svētkos visus sveica skolas direktors Pāvels BROVKINS, atklājot, ka lepojas par Latviju un par katru, kas mācās un strādā Naujenes pamatskolā. Viņš uzsvēra, ka savas Valsts Latvijas labā mums vajag darīt tikai vienu – centīgi un godīgi darīt savu darbu! Direktors visiem novēlēja vislabākās sekmes, vislielākos panākumus, labu veselību, un vienmēr tiekties uz saviem sapņiem un mērķiem, jo, tikai tiecoties un sasniedzot savus sapņus, cilvēks kļūst laimīgs un piepildīts.

Paldies ikvienam, kurš palīdzēja skolēniem sagatavoties svētkiem: direktora vietniecei Zinaīdai PAULIŅAI,  mūzikas skolotājai Innai KRALIKAI,  deju skolotājai Inesei VĪČAI. Paldies mūsu brīnišķīgajiem skolēniem, kuri ļāva piedzīvot emocionāli bagātus un skaistus svētkus! Paldies atsaucīgajiem skatītājiem, kas dalījās savās emocijās par redzēto un dzirdēto!

Dažreiz nemaz nevajag skaļus vārdus, lai saprastu, kas mums katram ir svarīgs. Svētku skanīgais pasākums rosināja ne tikai labāk iepazīt savu valsti, bet arī rosināja mīlēt un cienīt savu Latviju!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Dāvana Latvijai Kalupes pamatskolā