Latviešu valodu kursos apguva 40 iedzīvotāji

Kultūra

Daugavpils novada  Kultūras pārvalde laikā no 2017.gada janvāra līdz  2018.gada maijam īstenoja Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta „Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā 2017/2018" aktivitātes- latviešu valodas apmācības kursus.

Projekta mērķis bija nodrošināt mērķa grupai – pieaugušajiem Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem, mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem un nepilsoņiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas zināšanas un prasmes.

Divu gadu laikā Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” intensīvos 100 stundu latviešu valodas kursus apmeklēja 40 Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotāji. Nodarbības notika divas reizes nedēļā vakaros, lai strādājošiem būtu iespēja tos apmeklēt pēc darba. Ņemot vērā Daugavpils novada un pilsētas sociālās realitātes specifiskos aspektus, regulāri tika domāts par mācību metožu piemērošanu mērķauditorijai, integrējot apmācību programmā arī kultūras un mākslas jomas aspektus (Naujenes novadpētniecības muzeja, Raiņa mājas Berķenelē, DNKC amatierteātra “Trešais variants” izrāžu, izstāžu apmeklēšana DNKC “Vārpa”), tādējādi veidojot auditorijas izpratni par latvisko kultūrvidi. Latviešu valodas uzlabotās zināšanas  paaugstināja viņu prasmes patērēt informatīvo telpu latviešu valodā un labāk piemēroties darba tirgus prasībām.

Kursu noslēgumā dalībnieki kārtoja  Valsts izglītības satura centra  organizēto valsts valodas prasmju pārbaudi. Tās rezultāti parādīja, ka  80%  kursantu ir paaugstinājuši valsts valodas prasmes par vienu vai divām pakāpēm.

Terēzija Ūbele Informāciju sagatavoja projekta vadītāja 

Randenē atvērs šūšanas ražošanas cehu