Latviešu valodas sarunvalodas kursi

AKTUĀLI

Daugavpils novada Kultūras centrā, Dobeles ielā 30, Daugavpilī, 2017.gada septembrī sāksies 20 stundu latviešu sarunvalodas apmācību kurss „Parunāsim!”.

Apmācību mērķis- uzlabot latviešu valodas sarunvalodas prasmes, papildināt vārdu krājumu, integrēt sarunvalodas elementus gramatisko formu apguves procesā. Nodarbības paredzētas cilvēkiem ar latviešu valodas priekšzināšanām, tiem, kuri ir valodu apguvuši kursos vai praksē, bet šobrīd nav iespēju to praktiski pielietot, kā arī tiem, kuri valodas prasmes grib uzlabot, darbojoties neformālā gaisotnē.

Nodarbības notiks septembrī un oktobrī vienu reizi nedēļā no plkst.18.00 – 19.30.

Grupā plānoti ne vairāk kā 10 dalībnieki. Iepriekšēja pieteikšanās (līdz 14.septembrim) obligāta.

Kursu cena EUR  40,00  katram dalībniekam.

Kontaktinformācija:
terezija.ubele@dnkp.lv, 654 35512, 28379611

Dzejas dienas Vasiļovā