“Latgales kultūras programma 2018” projektu pieteikumu konkursā atbalstīti 3 projekti

AKTUĀLI

Latgales reģiona attīstības aģentūra šī gada februāra nogalē izsludināja Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projekta Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā “Latgales kultūras programma 2018” projektu pieteikumu konkursu. Projektu īstenošanas periods paredzēts no 2018. gada maija līdz decembrim.

Projektu konkursam tika iesniegti 165 projekti ar pieprasīto finansējumu 634 818,69 eiro. Ekspertu komisija vērtēja projektu atbilstību programmas nolikumam, tajos ietvertajiem kvalitātes kritērijiem un izvirzīja projektus „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2018” finansiālā atbalsta saņemšanai ar kopēju finansējumu 153 326 eiro.

Valsts Kultūrkapitāla fonda padome 2018. gadā Latgales reģiona attīstības aģentūras administrētās programmas ietvaros apstiprināja finansiāla atbalsta piešķiršanu 65 projektiem, tostarp trim projektiem, kurus īstenos Daugavpils novada Kultūras pārvalde.

Viens no īstenojamajiem projektiem ir “Mākslinieku simpozijs Latgalē “20””. Šim projektam piešķirts finansējums 1530 eiro apmērā. Simpozijs notiks Raiņa mājā Berķenelē no 20. līdz 25. augustam un tiks veltīts pirmajai mākslas akcijai Berķeneles pusmuižā, kas norisinājās 1998. gadā. Laika gaitā mākslas akciju rīkošana Raiņa mājā kļuvusi par tradīciju. Kopš mājas atklāšanas tajā notikušas 12 starptautiskas mākslas akcijas, piedaloties māksliniekiem no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas, Moldovas, Baltkrievijas, Zviedrijas, Somijas un Gotlandes. Šajās akcijās tapušie mākslas objekti harmoniski iekļaujas Berķeneles vidē, savieno pagātni ar tagadni, jo visi darbi tapuši Raiņa daiļrades un dzīvesstāsta iespaidā.

Simpozijs, kas ieplānots kā plenērs, apvienos kopā māksliniekus ar bagātu pieredzi un tos, kas ir tikai sava ceļa sākumposmā. Plenēra pirmajā dienā pirmo mākslas akciju Berķenelē dalībnieki dalīsies pieredzē ar jaunajiem māksliniekiem, uzklausot to idejas jauna vides objekta tapšanai un akceptējot to. Jano objektu veidos astoņi mākslas studenti no Rīgas, Rēzeknes un Daugavpils Igora Dobičina un Ivara Mailīša vadībā. Sešu dienu garumā paredzētas dažādas ekskursijas un pieredzes apmaiņa. Interesanti ir tas, ka jaunā mākslas objekta tapšanai līdzi varēs sekot jebkurš Berķeneles apmeklētājs. Noslēguma dienā tiks aicināti visi iepriekšējo mākslas akciju dalībnieki, lai dalītos atmiņās par darbošanos Berķenelē.

Ar dotā projekta īstenošanu tiks veicināta kultūras tūrisma attīstība, tā īstenošanas rezultātā Raiņa māja Berķenelē varēs sniegt daudzpusīgāku un plašāku kultūras piedāvājumu saviedrībai.

Ar piešķirto finansējumu 700 eiro apmērā atbalstīts projekts “Mācību semināri Latgales reģiona kultūras darbiniekiem”. Mācību semināri plānoti no septembra līdz decembra vidum. To mērķis ir paaugstināt profesionālās kompetences kultūras darba speciālistiem, lai sekmīgi organizētu darbu kultūras institūcijās. Mācību seminārā par reklāmas materiālu izgatavošanu dalībnieki apgūs kompozīcijas pamatprincipus un iemācīsies saprast to nozīmi vizuālās reklāmas materiālu sagatavošanā. Apmeklējot mācību nodarbību “Publiskā runa un prezentācijas prasmes”, tās dalībnieki iegūs un papildinās zināšanas, kā arī praktiskās iemaņas par sagatavošanos prezentācijai, veidos uzstāšanās struktūru un mācīsies izmantot ķermeņa valodu. Savukārt zināšanas par to, kādu apģērbu valkāja latviešu zemnieki Vitebskas guberņas Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķī, varēs seminārā “Apģērba attīstība Latgalē 18.-19.gs.”. Praktiskajā seminārā  “Krievu tradicionālā dziedāšana” apmācību dalībnieki ne vien gūs zināšanas par krievu tradicionālo dziedāšanu, bet arī  meistarklases laikā praktiski iepazīs elpošanas vingrinājumus un izpildīs praktiskos dziedāšanas vingrinājumus.

Finansējums 1500 eiro apmērā piešķirts projekta “Munys pusis ļaudis” īstenošanai. Projekta mērķis ir izzināt un popularizēt latgaliskās identitātes un kultūras mantojuma elementus, amatu un prasmju daudzveidību Vaboles un tās kaimiņu pagastos. Projekta idejas koncepcijas autore ir Vaboles pagasta Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne. Iepriekšējos gados īstenotie projekti rāda, ka Vaboles un tai blakus esošo pagastu teritorijās dzīvo dažādu kultūru un tradīciju pārstāvji ar savu īpašo dzīves pieredzi, tādēļ ir būtiski parādīt Latvijas valsts simtgades vēstures stāstu, atklājot citiem vietējo iedzīvotāju atmiņas un liecības, ko vēl var saglabāt, integrējot tos izzinošajā tūrismā.

Iecerētais pētījums ietvers vēsturisko liecību apzināšanu, kas tiks sasaistīts ar cilvēku dzīvesstāstiem dažādos Latvijas valsts vēstures laika periodos un par vairāk nekā 100 gadu senām, mantotām amatu prasmēm. Katrā pagastā ir ļaudis – izcili amatnieki, saimnieces, kultūras un mākslas pārstāvji, literāti un publicisti, kuru dzīvesstāstus jānodod citiem.

Projekta laikā tiks veikti pētījumi trīs posmos, kas ietvers sagatavošanos ekspedīcijai, ekspedīciju un pēcekspedīcijas posmu, kurā tika apstrādāti un atspoguļoti iegūtie materiāli DVD ierakstos, izstādes izveidošanai muzejā, kā arī ceļojošās izstādes izveide. Projekta ietvaros tiks vāktas nozīmīgas vēsturiskas fotogrāfijas un liecības – lietiskie priekšmeti, veikta cilvēku fotografēšana un atmiņu stāstu fiksēšana. Plānts, ka muzejā iekārtotā patstāvīgā lietisko priekšmetu izstāde būs pieejama muzeja apmeklētājiem. Foto stāstos, kas tiks novietotas gar sienām muzeja iekštelpās, tiks iemūžināti cilvēki dažādos darba procesos, amatnieki un audēji, mākslinieki un kultūras darbinieki un viņu radītās vērtības.

Ekspedīciju braucieni norisināsies no jūnija līdz septembrim, savukārt tematiskās izstādes “Mana puses ļaudis” atklāšana ieplānota 12. novembrī.

Nodibinājums “Letonikas fonds” par piešķirto finansējumu 5500 eiro apmērā izdos monogrāfisko rakstu krājumu “Daugavpils novads: vietas vērtība”. Nodibinājuma darbības mērķis ir veikt Latvijas novadu reģionālo īpatnību izpēti, dokumentēšanu, kā arī letonikas mantojuma popularizēšanu. Šogad nodibinājums ir ieplānojis divus gadus Daugavpils novadā veiktos pētījumus rezultēt grāmatā. Pamats krājuma tapšanai ir zinātniskajā konferencē “Identitātes un vērības meklējumi: Daugavpils novads” 2017. gada nogalē nolasītie referāti, kā arī ekspedīciju laikā iegūtie audio un video materiāli.

2017. gada ekspedīcijā tika uzņemti video ekspedīcijas interesantākie mirkļi, iefilmējot saistošākās intervijas. Darbs pie dokumentālās filmas izveides par Daugavpils novada cilvēkiem un vietām jau notiek. Tā tiks prezentēta grāmatas atvēršanas svētkos, kas ieplānota jūlijā.

Iecerēts, ka dotais projekts veicinās integrācijas procesu daudznacionālajā Daugavpils novadā, jo rakstu krājuma publikācijās tiks runāts par dažādu tautu un konfesiju pārstāvjiem.

Sava ceļa gājējs, novadpētnieks un vēsturnieks Romualds Gadzāns