“Lašu kora 30 gadi kopā ar dziesmu un draugiem”

AKTUĀLI

Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauktais “Lašu koris” 20.aprīlī aicināja kolektīva draugus, ģimenes, atbalstītājus un kora mūzikas mīļotājus apmeklēt 30 gadu jubilejas svinības koncertā “Lašu kora 30 gadi kopā ar dziesmu un draugiem”.

Sveikt jubilārus ieradās Augšdaugavas novada Kultūras centra jauktais koris “Latgale” ar diriģenti Anitu Zarāni, Jēkabpils novada Sēlpils Tautas nama jauktais koris “Sēlpils” ar diriģenti Agnesi Grudinsku, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra sieviešu vokālais ansamblis “Lilijas” ar vadītāju Liliju Kuciņu un folkloras kopa “Ritam” no Bebrenes kultūras nama ar vadītāju Guntu Radzobu.

Sirsnīgus vārdus "Lašu korim" veltīja ne tikai citi kori un kolektīvi, taču arī Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurus Krievāns, novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe un Ilūkstes pilsētas pārvaldes vadītāja p.i. Ruta Buldure. Augšdaugavas novada Atzinības raksts tika pasniegts Maijai Žigajevai, bet Laimai Buķei, Jaseviču ģimenei, Silvijai Razminovičai, Mudītei Kantānei, Valdai Namiņai, Vitai Pokšānei, Sandrai Dragomirovai, Valentīnai Petrovskai, Andai Vaļukai, Ijai Tretjukai tika pasniegti Augšdaugavas novada Pateicības raksti par ilggadēju uzticību kolektīvam, radošu ieguldījumu kora mākslas popularizēšanā un vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju uzturēšanā, atzīmējot kora 30 gadu jubileju. "Lašu korim" pateicību izteica arī Latvijas nacionālais kultūras centrs.

Šobrīd Lašu korī skan divdesmit astoņas dažādu paaudžu dziedātāju balsis. Jaunākajai dziedātājai ir 16 gadi, bet visvairāk pieredzējušajai – 82 gadi. Koris ir sešu Vispārējo Latvijas Dziesmu un Deju svētku dalībnieks un tā dziedātāji ir arvien kuplinājuši lielo kopkori Mežaparka estrādē, Rīgā.

Vairāk par "Lašu kori" Māras Multiņas 16.aprīļa rakstā.

Dzīvokļa jautājumu komisijas sēde