Lasīšanas maratona „Izlasi -100” noslēguma pasākums Maļinovā

AKTUĀLI

7. novembra pēcpusdienā Maļinovas pagasta bibliotēkā pulcējās čaklākie grāmatu lasītāji un aktīvākie bibliotēkas apmeklētāji uz grāmatu lasīšanas maratona „Izlasi -100” noslēguma pasākumu. Gada laikā čaklākais lasītājs izlasīja 85 grāmatas, otrajā vietā ierindojās lasītājs ar 73 izlasītām grāmatām, savukārt trešajā vietā – ar  68! Visi aktīvākie bibliotēkas lietotāji tika sumināti ar pateicības rakstiem un Latvijas simtgadei veltītu svētku torti kā pateicību par uzticību bibliotēkai daudzu gadu garumā.

Uz tikšanos ar lasītājiem bija uzaicināta Daugavpils krievu kultūras centra direktore Geroida Bogdanova ar pašdarinātu rokdarbu un gleznu izstādi. Šo sievieti var apbrīnot par paveiktajiem darbiem, par viņas neizsīkstošo enerģiju un vēlmi darboties. Viņa apmeklētājus iepazīstināja ar pērļu gleznu izgatavošanas procesu un uzdāvināja prjaņikus ar krievu kultūras centra logo. Pasākuma noslēgumā Maļinovas pagasta bibliotēka dāvanā saņēma Geroidas izgatavotu pērļu gleznu un uzaicinājumu ciemoties krievu kultūras centrā. Liels paldies!

Informāciju sagatavojusi:
Maļinovas pagasta bibliotēkas vadītāja, 
Elvīra Kokina 

Apstiprina Jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2018.-2024. gadam