“Lasām kopā =Esam kopā”

Izglītība

Sadarbībā ar Naujenes bibliotēku, Naujenes PII “Rūķītis” audzēkņi kopā ar vecākiem iesaistījās programmā “Lasām kopā - Esam kopā”. PROGRAMMAS MĒRĶIS: veicināt lasītprasmi un veidot pozitīvo attieksmi pret grāmatas lasīšanu ĢIMENĒ.

Programmas ietvaros, katru vakaru viens no grupas bērniem pēc kārtas, ņēma bibliotēkas iedoto grāmatu uz mājām. Tas bija aizraujoši. Visi bērni bija ļoti motivēti paņemt grāmatu mājas un lasīt kopā ar vecākiem. Izlasīto, nākošajā dienā bērni atstāstīja saviem draugiem un skolotājiem, zīmēja ilustrācijas grāmatai. Grāmatas ceļoja no viena bērna līdz otram, kamēr tās izlasīja visas trīs grupas (62 bērni).

Tad, kad visas trīs grāmatas bija izlasītas, Naujenes bibliotēka sarīkoja “Izlasītās grāmatas svētkus”. Svētkos  bērni saņēma pateicības, jo spēja atbildēt uz visiem jautājumiem par grāmatu varoņiem un viņu piedzīvojumiem. Savas ilustrācijas grāmatai “Kika Mika un kaķis uz nedēļu” viņi uzdāvināja bibliotēkai.

Viens no lielākajiem kopīgas lasīšanas ieguvumiem ir atziņa – lasīt kopā ir vienkārši un jautri!  Kopīgā lasītprieka gūšana  satuvina vecākus ar bērnu!

Turpināsim lasīt kopā un iepazīt  jaunu pasaku burvību!

Autore Vita Franckeviča

25. maijā norisināsies novada iedzīvotāju vasaras sporta spēles