LAD darbinieki veica divu rekonstruēto ceļu pārbūves fizisko kontroli

AKTUĀLI

Pēc projekta 17-03-A00702-000003 daļas realizācijas un maksājuma pieprasījumu iesniegšanas,  LAD darbinieki 6. decembrī veica Daugavpils novada pašvaldības ceļu “Dubna –Bicāni - Zeiļi- Medupes upe” Dubnas pagastā un “Grantiņi – Vanagi” Sventes pagastā”  pārbūves fizisko kontroli.

Izvērtēti bērnu zīmējumi Ziemassvētku apsveikumu veidošanai