Lāču pamatskolas Skolotāju diena

Izglītība

Šogad, 6. oktobrī, mūsu skolā tika svinēta Skolotāju diena. To organizēja 9. klases skolēni. Pasākuma diena sākās ar koncertu, ar sirsnīgiem apsveikumiem, mūsu skolas cienījamos skolotājus sveica visa draudzīgā skolēnu saime. Vēlāk 9. klases skolēni, turpinot mūsu skolas tradīciju, iejutās skolotāju lomā, vadot stundas citiem skolas audzēkņiem skolotāju vietā. Pēc stundām 9. klases skolnieces zīlēja skolotājiem nākotni, dāvinot labas nākotnes ziņas.

Diena pagāja patīkamā, svinīgā  un sirsnīgā noskaņā. Vienmēr ir svarīgi atcerēties, cik daudz dara skolotāji, kāds atbildīgs  darbs un cik brīžiem tas ir smags.

Visu cieņu jums, dārgie skolotāji!

Lāču pamatskolas skolēnu pašpārvalde

Pateicoties tūrisma maršrutam “Pa Pirmā pasaules kara pēdām”, viesi no Francijas atrada savu senču apbedījuma vietu