Pateicoties tūrisma maršrutam “Pa Pirmā pasaules kara pēdām”, viesi no Francijas atrada savu senču apbedījuma vietu

AKTUĀLI

Jau vairāk kā pirms gada Augšdaugavas novadā ir izveidots pārrobežu tūrisma maršruts “Pa pirmā pasaules kara pēdām”. Vietējie Latvijas iedzīvotāji, kā arī viesi no citām valstīm aktīvi apmeklē Pirmā pasaules kara muzeju Medumos. Darbojas arī mājaslapa un informācijas aprite notiek sociālajos tīklos, pateicoties kuriem Francijas iedzīvotāji atrada savu senču apbedījuma vietu Augšdaugavas novadā.

Septembrī Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde “TAKA” saņēma ziņu ar lūgumu palīdzēt atrast senču apbedījuma vietu. Ģimene no Francijas piecu gadu garumā veica pētījumu, kura laikā veidoja savas ģimenes ciltskoku. Brigita ar savu vīru Bernardu vērsās pēc palīdzības dažādās iestādēs, arhīvos, lai atrastu savu onkuli, kurš dienēja vācu armijā un Pirmā pasaules kara laikā dzīvoja un karoja frontes līnijā, kura atradās Medumos. Berbards Hendges pastāstīja: “Šī ir daļa no ģenealoģiskās izpētes par mātes atzaru. Es un mana ģimene atklājām, ka mans onkulis dienēja vācu impērijas armijā. Pēc kara tā arī neatgriezās… Jūsu facebook lapā ieraudzīju kapakmens fotogrāfiju, uz kuras identificēju sava onkuļa vārdu un uzvārdu”.

Tā nu šā gada 9. oktobrī Brigita ar Bernardu ieradās Augšdaugavas novada Medumos, kur pašvaldības iestādes “TAKA” pārstāvji kopā ar Juri un Raimondu Stikāniem iepazīstināja viesus ar Pirmā pasaules kara muzeju Medumos, vēlāk devās uz Ābelišķu kapsētu godināt mirušā piemiņu. Bernards bija neizsakāmi priecīgs, jo pēc piecu gadu ilgiem meklējumiem, viņam izdevās atbraukt pie onkuļa kapa. Viesi tika iepazīstināti ar Stikānu ģimenes Pirmā pasaules kara mantojuma un vietējās novadpētniecības privātkolekciju, kā arī aplūkoja Pirmā pasaules kara vācu bunkuru Ēģiptē.

Liels prieks, ka izveidotais maršruts ir aktuāls ne tikai tūristiem, bet, pateicoties pētnieciskajam darbam un profesionāļu zināšanām, var palīdzēt arī sava ciltskoka atzaru meklēšanā. Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde “TAKA” pateicas Jurim un Raimondas Stikāniem par aktīvu sadarbību, pētniecisko darbu veikšanu un sava novada popularizēšanu.

Informāciju sagatavoja:

Inna Bebre

Augšdaugavas novada pašvaldības iestāde “TAKA”

tālr.: (+371) 654 76748 , 29431360

e-pasts:  turisms@augsdaugavasnovads.lv

Facebook: Augšdaugavas novads.Travel

www.visitdaugavpils.lv

www.visku-estrade-stadions.lv

Instagram: Augšdaugava.Travel

Meža dienas Vecsalienā