Lāču pamatskolas skolēni iepazina Zemgali

Izglītība

2. maija karstā un saulainā dienā, Lāču pamatskolas 7.-9. klašu skolēni devās aizraujošā mācību ekskursijā uz Bauskas un Rundāles pili.

Vispirms mēs apmeklējam Bausku. Bauskas pils celta Mūsas un Mēmeles satekas vietā - šaurā, klinšu norobežotā pussalā. Šo seno pili kādreiz aizsargāja dziļš grāvis ar paceļamo tiltu. Ar lielo interesi skolēni iepazinās ar muzeja telpām, apskatīja rekonstruēto torni, kā arī apmeklēja 2 interaktīvas nodarbības. 8. un 7. klašu audzēkņi apmeklēja nodarbību “Ģērbšanās kultūra Kurzemes hercogistes galmā”. Viena no skolniecēm pat pielaikoja renesanses laika tērpu, bet pārējie palīdzēja viņai šo tērpu uzvilkt. Savukārt 9. klases skolēni uzzināja kā renesanses laikā izklaidējās bērni un pieaugušie. Viņi pamēģināja spēlēt dažādas galda spēles un apguva aizraujošas, senas rotaļas.

Diena turpinājās ar Rundāles pils apmeklējumu. Kopā ar gidiem skolēni apmeklēja un ieraudzīja visas krāšņas pils telpas, padziļināja savas zināšanas par baroka laikmetu un vēsturiskajiem notikumiem Zemgalē. Ekskursija turpinājās pils skaistajā franču dārzā. Parks pārsteidza mūs ar tulpēm un narcisēm (rozes ziedēs tikai jūnijā), bet parka iekārtojums vienalga ir grandiozs.

Visas šīs interesantas nodarbības tika organizētas pateicoties projektam “Skolas soma”. Liels paldies par atbalstu Naujenes pagastam!

Zemes vienības nomas tiesību izsole Kalkūnes pagastā