Lāču pamatskolas mūzikas kolektīvi sekmīgi uzsāka konkursu gaitu!

Izglītība

Katra mācību gada 2.semestris ir konkursu un skašu laiks, kurās bērni rāda savus saniegumus interešu izglītības jomā. Vieni no tiem ir Lāču pamatskolas popgrupa “Šūpoles” un meiteņu vokālais ansamblis, kuri piedalījās savas kategorijas skatēs un konkursos.

Pirmie savus priekšnesumus konkursa žūrijai izpildīja Lāču pamatskolas popgrupa “Šūpoles”, veiksmīgi aizsūtot sava priekšnesuma video Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla-konkursa “No baroka līdz rokam” 1.kārtai. Ar savu izteiksmīgumu un drosmi tie dabūja biļeti uz 2. kārtu un jau Rēzeknē rādīja savu sniegumu profesionālajai žūrijai. Ar aizraujošu dziesmu “Kā gan tas var būt” un līksmes pilnu dziesmu “Kur dzīvo laime” popgrupa saņēma 1.pakāpes diplomu un ar lielu prieku un lepnumu atgriezās skolā.

27.februārī savu kārtu sagaidīja Lāču pamatskolas meiteņu vokālais ansamblis, kurš cītīgi visus iepriekšējos mēnešus gatavoja 3 sarežģītus un darbietilpīgus skaņdarbus Augšdaugavas novada vokālās mūzikas konkursam “Balsis 2024”. Parādot savu izturību un dziedātprasmi ansambļa meitenes izcīnīja 2.pakāpes diplomu, ar kuru pierādīja savu tieksmi uzlabot rezultātus un tiekties augstāk un augstāk.

Liels paldies Lāču pamatskolas popgrupas “Šūpoles” un meiteņu vokālā ansambļa dalībniecēm par centīgu darbu, attieksmi un dzīvotprieku! Lai Jums skaisti un dzidri skan!

Iznācis “Augšdaugavas Novada Vēstis” februāra numurs