Lāčplēša dienas sirsnīgā gaisotne Naujenes pamatskolā

Izglītība

Kā ābeļdārzs tu, brīvība,
Par maz, ka tevi iestāda.
Lai kostu auglī sulīgā,
Šai dārzā mūžam jāstrādā.
/M.Zālīte/

Novembris – Latvijas svētku mēnesis, jo kalendārā ir divas Latvijas valstij nozīmīgas svinamās dienas, 11. novembris – Lāčplēša diena, 18. novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena. Šīs dienas mums liek padomāt par to, kā un kur mēs dzīvojam, kādi ir mūsu varoņi un kādi esam mēs paši.

Lāčplēša diena – Latvijas brīvības cīņu visplašāk svinētā diena, kuru atceramies un atzīmējam Šī diena ir viena no visnozīmīgākajām dienām, kad īpaši atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti.

Arī Naujenes pamatskolā 11. novembrī bija svinīgs brīdis par godu Lāčplēša dienai. Visa skolas saime pulcējās skolas aktu zālē, lai atcerētos un pieminētu drosmīgos kareivjus, kas cīnījās par Latvijas brīvību. Ielūkoties vēsturiskajos notikumos mums palīdzēja Naujenes Novadpētniecības muzeja vecākā speciāliste Māra KAMPĀNE. Kopā ar M. Kampāni ielūkojāmies  tālajos 1919. gada notikumos, uzzinājām par mūsu novadniekiem, kuri bija klāt brīdī, kad tika dibināta mūsu valsts.

Pasākumā laikā Naujenes pamatskolas 500. Mazpulka vadītāja Zinaīda PAULIŅA pasniedza Mārai Kampānei dāvanu – apmēram 400 fragmentus Lielajam Augšdaugavas novada musturdeķim. Tos tamborēja gan mazpulcēni, gan meitenes, gan skolotāja dizaina un tehnoloģijas stundās.

Pēc pasākuma, godinot Latvijas Brīvības cīņas un uzvaru pār Bermonta armiju, ar augsti paceltu Latvijas karogu un iedegtām lāpām Naujenes pamatskolas saime devās lāpu gājienā. Uguns liesmās smeļoties spēku, domājot par nākotni un atceroties pagātni, dziedot „Div’ dūjiņas gaisā skrēja”, lāpu gājiens izvijās apkārt skolai. Apkārt skolai vijās gaišs gaismas ceļš, kas izgaismoja drēgno novembra dienu un apliecināja gaismas uzvaru pār naidu un tumsu. Tādi mirkļi rada kopības sajūtu un vairo ticību Latvijas nākotnei. Turklāt gaisma vienmēr vieš cerību, sniedz enerģiju, raisa labas.

Lāčplēša dienas uzdevums mūsdienās ir ne tikai pieminēt brīvības cīnītājus, bet arī atcerēties un ņemt vērā, ka Latvijas valsts mums nav uzdāvināta un mūsu senči par to samaksājuši ļoti lielu cenu. Neatkarība bija jāizcīna grūtā un asiņainā cīņā uz Latvijas zemes. Lāčplēša diena atgādina, ka par savu drošību ir jārūpējas pašiem, jo neviens cits to nedarīs. Pasaules vēsture rāda, ka valsti pazaudēt ir vienkārši, bet atgūt to iespējams tikai ar asinīm.

Lai nekad vairs Latvijas dēliem un meitām nebūtu jākrīt kaujās savā dzimtajā zemē, lai pagājušā gadsimta drūmākās vēstures lapaspuses nekad vairs neatkārtojas!

Alita Kokina, Naujenes pamatsk. skolotāja

Tirgusplacis Randenē