Lāčplēša diena Špoģu vidusskolā

Izglītība

Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
Un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt.
Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai,
Un saulei liek pār druvām līt.
/L.Breikš/

Lāčplēša dienā, 11.novembrī, Špoģu vidusskolas skolēni un pedagogi pulcējās kopīgā piemiņas brīdī un iededza gaišu sveču liesmu, lai atcerētos un pieminētu drosmīgos kareivjus, kas cīnījās par Latvijas brīvību. 12.klases skolēnu stāstījums vēstīja par Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku – 1919. gada 11.novembrī, kad izšķīrās  Rīgā izšķīrās Latvijas republikas liktenis, Lāčplēša Kara ordeņa svētku un pasniegšanas dienu un par to, ka Lāčplēša diena simbolizē Andreja Pumpura eposā “Lāčplēsis” pareģoto latviešu tautas varoņa Lāčplēša uzvaru pār melno bruņinieku. Patriotisko dziesmu atskaņošana un jauniešu teiktie vārdi lika aizdomāties, ka varonība katrā laikā ir citāda un arī miera laikos rodas brīži, kad jāpieņem drosmīgi lēmumi. 

Špoģu vidusskolas jaunsargi pasākumā godināja Latvijas varoņu piemiņu ar lāpu ugunīm, kas kliedēja novembra tumsu un nesa gaismu domās un sirdīs. Piecpadsmit jaunsargi, kas  aktīvi apgūst atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas valsts aizsardzībā saņēma dokumentu "Jaunsarga apliecību", kas dod cerību, ka Latvijas nākotne ir drošās rokās! Skolas direktore savā uzrunā sveica Lāčplēša dienā, uzsvēra brīvības cīnītāju nopelnus brīvas un neatkarīgas valsts dibināšanā un nosargāšanā un aicināja vakarā iedegt svecītes mājokļu logos, pieminot Latvijas Brīvības cīņās kritušos karavīrus.

Anna Vasiļjeva

Sventes vidusskola iesaistās Jaunsardzes kustībā