Labiekārtota Ulmaņa birzīte

AKTUĀLI

Biedrība “Prodes mantinieki” īstenoja Augšdaugavas novada pašvaldības finansēto projektu par Ulmaņa birzītes labiekārtošanu. Meža un dārza dienās Jāņa Poruka Baltmuižas sešklasīgās pamatskolas, Gulbenes četrklasīgās sākumskolas  un Prodes četrklasīgās sākumskolas skolēni  1936.gadā sāka veidot Kārļa Ulmaņa birzīti.

Daugavpilī 1940.gadā bija ieplānoti  Dziesmusvētki, kurus apmeklēs  valsts prezidents Kārlis Ulmanis,  un pa šo laiku birzīte, jau būtu  izveidota par godu un pa ceļam uz Daugavpili to apmeklētu  prezidents. Sākumā  plānojumā bija paredzētas stādīt  100 kļavas un centrā ozolu, kas simbolizētu  prezidentu un  Saeimu 100 deputātus.  Kļavas iestādīja, bet tās neieauga, tad nolēma  stādīt  bērzus.

Tika organizēta koku stādīšanas talka, kurā dalībnieki bija arī skolēni no apkārtnes skolām. Bērzi izauga, bet, prezidents tā arī neatbrauca. Neskatoties uz to, bērzu birzs ir saglabājusi sākotnēji iecerēto nosaukumu “Ulmaņa birzīte.”

1992.gadā Ulmaņa birzītē tika uzstādīts Piemiņas akmens  izvestajiem Prodes pagasta un Subates pilsētas iedzīvotājiem 1949.gada 25.martā. Idejas autors bija Valentīns Čirpus.
Šobrīd rūpes par birzītes sakopšanu uzņēmās biedrība “Prodes mantinieki”. 11.novenmbrī birzītē pulcējās Subates un Prodes pagasta skolēni, skolotāji, pagasta vadība un biedrības aktīvisti, lai svinīgā brīdī atklātu informatīvo stendu, kas vēsta par birzītes izveidošanu.

Valsts svētki Sventē