Kultūras pasākumi novadā decembrī

AKTUĀLI

AUGŠDAUGAVAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS “VĀRPA”

02.12. plkst. 17.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrs ”Vārpa”, Vēsturisko deju balle.

06.12. plkst. 18.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrs ”Vārpa”, “Sarunas Adventa laikā” kopā ar SIA “Ziedoņa klase” pēc Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” teātra trupas “Trešais variants” uzveduma “Ziedonis. Epifānijas.”

29.12. plkst. 15.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrs ”Vārpa”, Ziemassvētku ballīte bērniem “Christmas Parti”. Bērnu vecums 7+

31.12. plkst. 22.00 Augšdaugavas novada Kultūras centrs ”Vārpa”, Vecgada balle ar grupu “Dabasu durovys”

BEBRENES PAGASTS

15.12.  plkst. 17.00 Bebrenes pagasta centrs  Bebrenes ciema Ziemassvētku egles iedegšanas svētki. Uzstāsies bērnu vokālais ansamblis “Mazputniņš”.

16.12.  plkst. 16.00 Ilzes ciemā Ilzes ciema eglītes iedegšana

17.12.  plkst. 15.00 Bebrenes Romas katoļu baznīcā Instrumentāli vokālās grupas “Lux Sonus” koncerts “Zem eņģeļa spārna”

21.12.  plkst. 11.00 Bebrenes  vidusskolas aktu zāle  Ziemassvētku koncerts.

25.12.  plkst. 16.00 Bebrenes kultūras nams  Ziemassvētku koncerts “Ziemas dziesmas”, piedalās Anta Eņģele, plkst. 21.00 Ziemassvētku groziņballe kopā ar Moras olūts.

31.12.  plkst. 22.00 Ilzes ciema  “Ilzes klubā” Jaunā gada diskoballe

Katru ceturtdienu 18.00 – 21.00 Bebrenes KN Galda spēļu vakari

Katru trešdienu 17.30 – 21.00 Bebrenes vidusskolas aktu zālē sporta spēļu vakari

BIĶERNIEKU PAGASTS

23.12.  plkst. 12.00 Biķernieku kultūras namā Ziemassvētku eglīte bērniem;

29.12.  plkst. 19.00 Biķernieku kultūras namā Vecgada pavadīšana.

DEMENES PAGASTS

20.12.  plkst. 15.00 ciemā Kumbuļi labdarības pasākums “Uzdāvini siltumu un prieku pansijas “Avotiņi” iemītniekiem 

25.12.  plkst. 10.00 Demenes KN Ziemassvētku pasākums pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

29.12.  plkst. 20.00 Demenes KN Vecgada balle

DVIETES PAGASTS

23.12. plkst. 14.00 Dvietes Kultūras nams, Ziemassvētku  rotaļprogramma bērniem ”Ziemassvētki sabraukuši”

25.12. plkst. 20.00 Dvietes Kultūras nams, Koncerts ”Ziemassvētku sapnis!”

25.12. plkst. 22.00 Dvietes Kultūras nams, Balle kopā ar Artūru Lapu

DUBNAS PAGASTS

25.12. plkst. 12.00 Dubnas Kultūras namā Ziemassvētku eglīte bērniem.

EGLAINES PAGASTS

27.12. plkst. 13.00 Eglaines kultūras nams, Ziemassvētku pasākums pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

“Jampadracis rūķu ciemā”

29.12. plkst. 22.00 - 03.00 Eglaines kultūras nams, Vecgada disko ritmi (groziņballe disko ritmos ar DJ Staņislavu)

ILŪKSTE

08.12.  plkst. 17.00 Ilūkstē pasākums bērniem. Ilūkstes pilsētas ziemassvētku egles iedegšana.

16.12.  plkst. 14.00 Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā Adventes koncerts “Iededz gaismu sevī”, muzicēs Līksnas pagasta kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Elēģija"

17.12.  plkst. 11.00 Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā Ziemassvētku pārsteigums bērniem. Tikšanās ar animatoriem un Ziemassvētku vecīti.

KALUPES PAGASTS

21.12. plkst. 14.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēka, pasākums bērniem ”Ziemas prieku virpulī”

24.12. plkst. 16.00-21.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkas apkārtne, “Mūzikas un gaismas saspēle Ziemassvētku noskaņā”.

28.12. plkst. 20.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēka, Vecgada groziņballe kopā ar Zinti Krakopu

LAUCESAS PAGASTS

06.12. plkst. 16.00 Laucesas pagasta bibliotēka, Online maketēšanas nodarbība bērniem kopā ar Alekseju Pozņakovu “Mana sapņu māja”

20.12. plkst. 11.00 Laucesas kultūras nams, Ziemassvētku eglīte  bērniem

25.12. plkst. 19.00 Laucesas kultūras nams, Ziemassvētku balle pieaugušajiem

LĪKSNAS PAGASTS

16.12. plkst. 12.00 Līksnas pagasta Kultūras nams, Ziemassvētku radošā darbnīca ģimenēm

18.12.  plkst. 17.30 pie Līksnas KN Ziemassvētku eglītes iededzināšana kopā ar vokālo ansambli “DoReMi”

20.12. plkst. 18.00 Līksnas pagasta Kultūras nams, Līksnas pagasta Kultūras nama bērnu vokālā ansambļa “DoReMI” koncerts “Do-Re-Mi Ziemassvētki”. Koncertā piedalās arī bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis”.

26.12. plkst. 11.00 Līksnas pagasta Kultūras nams, Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem 

MEDUMU PAGASTS

10.12.plkst. 14.00 Medumu Tautas nams, “Tējas diena” Medumos. Programmā radošās darbnīcas, lekcijas, tējas ceremonija projekta "Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem" ietvaros.

28.12. plkst. 10.30 Medumu Tautas nams, Ziemassvētku eglīte Medumu pagasta bērniem

NAUJENES PAGASTS

05.12. plkst. 17.30 Naujenes biblioteka, Amatiermākslinieces Antoņinas Rudānes personālizstādes “ Uz Daugavas dvēseles Kraujas” atklāšana

06.12. plkst. 16.00 Naujenes bibliotēka, Online maketēšanas nodarbība bērniem kopā ar Alekseju Pozņakovu “Mana sapņu māja”

13.12. plkst. 15.00 Naujenes bibliotēkas filiāle Vecstropi, Viktorīna bērniem par Ziemassvētku un Jaungada grāmatām

14.12. plkst. 15.00 Naujenes bibliotēkas filiāle Lociki, Viktorīna bērniem par Ziemassvētku un Jaungada grāmatām

18.12 – 22. 12. Naujenes apvienības pārvaldē Dāvanu saņemšana bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu

19.12. plkst. 15.00 Naujenes bibliotēkas filiāle Lociki, Ziemassvētku un Jaungada atklātņu izgatavošanas darbnīca bērniem

20.12. plkst. 15.00 Naujenes bibliotēkas filiāle Vecstropi, Bērnu radošā darbnīca un izstāde “Svētki ir pavisam tuvu”

NĪCGALES PAGASTS

02.12. plkst. 19.00 Nīcgales Tautas nams, Amatiermākslas kolektīvu concerts - balle “Rudens vēju virpulī”  

15.12. plkst. 15.30 Pie Nīcgales Tautas nama, Svētku egles iedegšana

18.12. plkst. 15.30 PII “Sprīdītis”,,Ziemassvētkus gaidot".

PILSKALNES PAGASTS

07.12. plkst. 17.00 Pie Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkas, “Ziemassvētku eglītes iedegšanas svētki”

15.12. plkst. 17.00 Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās, “Ziemassvētku rotājums” radošā darbnīca bērniem ar vecākiem.

SUBATES PILSĒTA UN PRODES PAGASTS

01.12. plkst. 17.00 Subates Kultūras nams, Koncerts “Zumba&Linedanc”. Piedalās grupa “Zumba QuinZ” un Subates Kultūras nama dejotāji. Pēc koncerta - deju meistarklase un kopīga sadancošana.

15.12. plkst. 09.00 Subates Kultūras nams, Tradicionālais Ziemas tirdziņš

15.12.  plkst. 17.00 Subates KN Eglītes izgaismošana. Ziemas deju un gaismas šovs bērniem.

27.12. plkst. 16.00 Subates Kultūras nams, Gadu mijas koncerts

31.12. plkst. 23.30 Subates Kultūras nams, Jaungada sagaidīšana

SALIENAS PAGASTS

15.12. plkst. 10.00 Salienas pagasta bibliotēka, “Gada labākais lasītājs”. Apbalvošana, radošā darbnīca, tējas tase

27.12. plkst. 10.00 Salienas Kultūras nams, Bērnu eglīte (Tradicionālie svētki ar eglītes iededzināšanu, Salavecīti, rūķīšiem, spēlēm un dāvanām)

SKRUDALIENAS PAGASTS

25.12. plkst. 20.00 Silenes Kultūras nams, “Ziemassvētku vakarēšana” ar spēļu un deju programmu.

29.12. plkst. 13.00 Silenes Kultūras nams, Jaungada pasākums bērniem. Jaungada spēļu programma bērniem.

SVENTES PAGASTS

15.12. plkst. 16.00 Pretī Sventes Tautas namam, Pagasta egles iedegšana. Dziedās Līksnas pagasta Kultūras nama bērnu vokālais ansamblis DoReMi. Uzruna, našķi bērniem, egles iedegšana.

26.12. plkst. 16.00 Sventes Tautas nams, Eglīte bērniem. Izklaides pasākums bērniem. Spēles, mūzika, saldumi, dāvanas

31.12. plkst. 21.00 Sventes Tautas nams, Vecgada pavadīšana

TABORES PAGASTS

17.12. plkst. 11.00 Tabores sabiedriskais centrs, Kaimiņu pagastu sadraudzēšanās intelektuālā spēle (Intelektuāli jautājumi dažādās jomās) pasākums  rīkots kluba dalībniekiem).

22.12. plkst. 12.00 Laucesas pamatskolas zāle, Ar Laucesas pamatskolu sadraudzības pasākums “Ziemassvētku brīnumi” (pasaka, Ziemassvētku vecīša apsveikums)

22.12. plkst. 14.00 Tabores pagasta bibliotēka, Ziemassvētku masku darbnīca

VABOLES PAGASTS

21.12. plkst. 09.30 Vaboles  kultūras nams, Ziemassvētku bērnu eglīte “Ziemassvētki nāk!” (ar ielūgumu)

VIŠĶU PAGASTS

17.12.  plkst. 11.00 Višķu pagasta bibliotēkā pasākums bērniem. Sveču izgatavošana.

IZSTĀDES

01.12.-31.12. Augšdaugavas novada Kultūras centrs ”Vārpa”, Žannas Vērdiņas izstāde ”Es esmu…”

11.11.-28.12. Vecsalienas muižas pils darba laikā, Vecsalienas muiža, Natālijas Krjukovas mākslas izstāde “Pārdomas”

21.11.-15.12. Bibliotēkas darba laikā, Biķernieku pagasta bibliotēka, Dominikas Grīgas mākslas darbu izstāde “Laika sejas-dvēseļu atspulgs”

01.12.-31.12. Salienas pagasta bibliotēkas darba laikā, Salienas pagasta bibliotēka, Jeļenas Požarskas mākslas izstāde “Ziemas noskaņa”

05.12.-25.12. otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 14.00-16.00 Dvietes Kultūras nams, Adventes vainagu izstāde. Būs iespēja iegādāties - nopirkt Adventes vainagus

04.12. - 20.02. darba laikā vai individuāli vienojoties Eglaines kultūras nams, Gleznotājas Žannas Orlovas gleznu izstāde “Manas mājas - Daugavpils”

05.12.-29.12. Pilskalnes pagasta bibliotēkas darba laikā, Pilskalnes pagasta bibliotēka, Privātkolekcijas izstāde 

“Klauns…klauni!” 

15.12.-22.12. Pilskalnes pagasta bibliotēkas darba laikā, Pilskalnes pagasta bibliotēka,  “Ziemassvētku rotājums” radošās darbnīcas darbu izstāde

17.11. - 17.12. bibliotēkas darba laikā, Medumu pagasta bibliotēka, Raiņa un Aspazijas muzeja ceļojošā izstāde "Negaidīti priekšmeti Raiņa un Aspazijas bibliotēkā"

Pirmā Adventa dievkalpojums kopā ar JK "Latgale" Lašu baznīcā