Kultūras pasākumi aprīlī

AKTUĀLI

AUGŠDAUGAVAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS “VĀRPA”

09.04.-10.04. XXI Starptautiskais akordeona solistu konkurss “Naujene 2024”

11.04. plkst. 17.00, Seminārs “Kas jāņem vērā, īstenojot LEADER” projektu”

13.04. plkst. 19.00, Stand up comedy

17.04. plkst. 18.30, Kino vakars “Vārpā” Režisora Dāvja Sīmaņa spēlfilma ”Marijas klusums”

19.04. plkst. 10.00, Augšdaugavas novada skaļās lasīšanas sacensības

19.04. plkst. 19.00, Vēsturisko deju meistarklase

01.04.-30.04., Foto izstāde “Latgales ainava” Izstādē redzamo darbu autori ir biedrības “Stāstnīca” fotogrāfi: Ilze Onzule, Alvils Baltiņš, Ērika Baltiņa, Laura Kalniņa, Linards Onzuls

AMBEĻU PAGASTS

4.04., 11.04., 18.04., 25.04. plkst. 11.00 Ambeļu pagasta bibliotēka, “Botāniskais bareljefs”- interešu kluba "Radošā laboratorija" nodarbība

23.04. Tiešsaistes platforma Zoom, Bibliotēkas nedēļas ietvaros - “Afišu un plakātu vēsturiskais stāsts” tikšanās ar Krāslavas novada publisko bibliotēku speciālistiem

BEBRENES PAGASTS

01.04. plkst. 12.00 Pie informācijas centra “Gulbji”, Zirgu, poniju un zirgu mīļotāju jampadracis Putnu salā

12.04. plkst. 12.00 Bebrenes kultūras nams, “Jānim Drullim – 100” Bebrenes pagasta mākslinieka 100 gades atceres pasākums ar laika biedriem

19.04. plkst. 16.00 Bebrenes kultūras nams, Radošo un darbīgo iedzīvotāju diskusija “Pozitīva pēcpusdiena”. Aicināti visi aktīvie Bebrenes pagasta un apkārtnes iedzīvotāji

20.04. plkst. 10.00 Bebrenes profesionālās nodaļas mācību korpuss Nr. 2 “Vecās kopmītnes”, Pasākuma “Satiec savu meistaru” ietvaros “Dubultadījums - krāsainie raksti no abām pusēm” kopā ar Olgu Dogžinu un Bebrenes rokdarbu kopu “Māra”

27.04. plkst. 10.00 Bebrenes kultūras nams, Individuālais novusa turnīrs Bebrenes pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem

Katru trešdienu plkst. 17.30 Bebrenes VP vidusskolas sporta zāle, Sporta spēļu vakari

Katru ceturtdienu plkst. 18.00 Bebrenes kultūras nams, Galda spēļu vakari

01.04.- 14.04. plkst. 09.00-15.00 Bebrenes kultūras nams, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde “Iedvesmai”

BIĶERNIEKU PAGASTS

05.04. plkst. 13.00 Biķernieku Kultūras nams, Lieldienu tikšanas ar kaimiņpagastiem (koncerts, konkursi, spēlēs)

25.04. plkst. 10.30 Biķernieku pagasta bibliotēka, Bibliotēkas nedēļas ietvaros - "Sēd uz sliekšņa pasaciņa" pasaku krājuma apskats un lasījumi ar PII grupas "Ozolzīlītes" audzēkņiem 

DEMENES PAGASTS

09.04. plkst. 17.30 Demenes Kultūras nams, Radošā darbnīca bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem "Neparasts rāmītis"

Darbnīcas ietvaros no puzles detaļām veidosim foto rāmīšus

24.04. plkst. 17.30 Demenes Kultūras nams, Radošā darbnīca bērniem un jauniešiem "Mans piekariņš", kura ietvaros veidosim krāsotus koka atslēgu piekariņus

26.04. plkst. 10.00 Demenes pagasta bibliotēka, Bibliotēkas nedēļas ietvaros - “Mana pirmā grāmatiņa!”. Ieskats grāmatu vēsturē, bērnu grāmatu apskats, radošā darbošanās un lasījumi ar Zemgales vsk. pirmsskolas grupiņas bērniem

DUBNAS PAGASTS

14.04. plkst. 16.00 Dubnas Kultūras nams, Cirka izrāde

DVIETES PAGASTS

06.04. - 08.05. Dvietes pagasta bibliotēka, Taku skriešanas seriāla medaļu izstāde “Atmiņas par saskrieto”

13.04. plkst. 10.00 Dvietes Kultūras nams, Radošā darbnīca “Sapņu ķērāji”

ILŪKSTE

06.04. plkst. 18.00 Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra senioru deju kolektīva “Ozolzīles” 10 gadu jubilejas koncerts

11.04. plkst. 16.00 Ilūkstes Pilsētas Centrālā bibliotēka, Mākslinieces Ilonas Linartes-Ružas izstādes "Brīvības spēks" atklāšana

13.04. plkst. 18.00 Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs, Dvietes pagasta Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Dviete” 25 gadu jubilejas koncerts

20.04. plkst. 18.00 Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauktā Lašu kora 30 gadu jubilejas koncerts

25.04. plkst. 16.00 Ilūkstes Pilsētas Centrālā bibliotēka, Bibliotēku nedēļas ietvaros - “Saruna bibliotēkā” tikšanās ar grāmatu autoru Anatoliju Danilānu

KALUPES PAGASTS

05.04. plkst. 14.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēka, Darbnīca: “Dekoratīvo šķīvju veidošana no māla“. Darbnīcu vada Viktorija Makarova

Aprīlī Kalupes pagasta pārvaldes ēkā Viktorijas Makarovas personālizstāde ”Ziedi dvēselei”

KALKŪNES PAGASTS

19.04. plkst. 18.00 Kalkūnes pagasta pārvaldes aktu zālē koncerts “Uzkāp, dziesma, debesīs!”!-dzīvās mūzikas koncerts. Piedalās viesi no Lietuvas.

LAUCESAS PAGASTS

no 24.04. darba laikā, Sabiedriskais centrs “Laucesa”, Borisa Borisova mākslas darbu izstāde

22.-26.04. Bibliotēkas darba laikā, Laucesas pagasta Mirnija bibliotēka, Bibliotēkas nedēļas ietvaros - „Apgūsti e-prasmes bibliotēkā”, iepazīšanās ar datu bāzēm un citiem e-pakalpojumu risinājumiem

22.-26.04. Bibliotēkas darba laikā, Laucesas pagasta Mirnija bibliotēka, Bibliotēkas nedēļas ietvaros - zīmējumu izstāde “Mana mīļākā grāmata” (Laucesas pamatskolas skolēnu sniegums)

29.04. plkst. 16.00 Laucesas pagasta bibliotēka, Ceļojošā grāmatu izstāde “Ceļo valodu pasaulē ar “Pinokio” un radošā darbošanās pēc grāmatas satura. (Dalībnieki Laucesas skolas skolēni)

22.-26.04. Bibliotēkas darba laikā, Laucesas pagasta bibliotēka, Bibliotēkas nedēļas ietvaros -  virtuālā izstāde "Mana bibliotēka laiku lokos. Attīstība. Sadarbība"

LĪKSNAS PAGASTS

07.04. plkst. 14.00 Līksnas Kultūras nams, Dekteru amatierteātra izrāde - komēdija  “Onton, mums juosašķir!”

15.04. plkst. 18.00 Pie Līksnas Kultūras nama, Līksnas Kultūras nama amatierkolektīvu radošās puķudobes izveide

26.04. plkst. 12.00 Līksnas Kultūras nams, Latgales etnogrāfiskā vēstniecība un Vidsmuižas Annuža viesojas Līksnas Kultūras namā. Lekcija “Tautastērpa nēsāšanas kultūra. Tautastērpa pamatkomplektācija. Identitāte caur tautastērpu.” Lekciju vada Iveta Seimanova

26.04. plkst. 13.30 Līksnas Kultūras nams, Lekcija “Par saktiņām”. Lekciju vada Inga Circene

26.04. plkst. 14.00 Līksnas Kultūras nams, Vidsmuižas Annužas stāsts bērniem. Animācijas filmiņa “Vydsmuižys Annužys acim”, Radošās darbnīcas bērniem

27.04. plkst. 14.00 Līksnas Kultūras nams, Pasākuma “Satiec savu meistaru” ietvaros: - Meistarklase “Lakatu darināšana uz rāmja” kopā ar audēju Daci Teivāni; - Māla svilpaunieku veidošanas radošā darbnīca kopā ar amatnieku Valdi Grebežu

08.04. - 30.04. Līksnas Kultūras nama darba laikā vai citā laikā, iepriekš piesakoties, t. 26065446 Līksnas Kultūras nams, Keramiķes Unas Guras darbu izstāde

MAĻINOVAS PAGASTS

15.04. plkst. 14.00 Maļinovas pagasta bibliotēka, “Aitiņ, mana sprogainīte” radoša darbnīca lieliem un maziem aktīvistiem.  Dažādu izstrādājumu izgatavošana no vilnas, filcēšana slapjajā un sausajā tehnikā

02.04.-06.05. darba laikā Maļinovas pagasta bibliotēka, “Zilo ezeru atspulgs” Jāņa un  Marijas Saikovsku keramikas darbu izstāde

07.04.-30.04. darba laikā Maļinovas pagasta bibliotēka, “Nekur nav tik labi kā mājās” Jeļenas Požarskas gleznu personālizstāde

MEDUMU PAGASTS

03.04. plkst. 17.30 Medumu Tautas nams, Lieldienu pasākums “Saulainās Lieldienas!” Programmā: koncerts, jautras rotaļas un spēles ar Lielo Zaķi no Ilūkstes, radošā darbnīca “Mana oliņa”, rokdarbu pulciņa “Kaleidoskops” izstāde “Pinumi”, cienasts

21.04. plkst. 14.00-16.00 Medumu jauniešu centrs, Akcijas “Satiec savu meistaru” ietvaros notiks radošā darbnīca "Aromātiskā sirsniņa!" "rustic" stilā. Darbnīcu vadīs talantīga meistare, rokdarbu pulciņa "Kaleidoskops" vadītāja - Diāna Mikulāne. No auduma izgatavosim sirsniņu, kas ne tikai sildīs sirdi, bet arī labi smaržos. Parunāsim par smaržīgām un vērtīgām mūsmāju zālēm un puķēm, par eļļu izcelsmi un to iedarbību uz organismu. Katrs sev izgatavos ekskluzīvu sirsniņu, kuru paņems līdzi uz mājam. Lūdzu pieteikties iepriekš: Anita 27095164. Dalībnieku skaits: līdz 15. Pasākums paredzēts auditorijai 15+.

NAUJENES PAGASTS

02.04. plkst. 15.00-19.00 Naujenes bibliotēkas Bērnu nodaļā, Starptautiskai bērnu grāmatu dienai veltītas aktivitātes bērniem un Hajao Mijadzaki fantāziju pasaule: japāņu animācijas filmas "Mans Kaimiņš Totoro" noskatīšanās. Ieskats japāņu kinorežisora, animatora, scenārista un mangas mākslinieka daiļradē.

06.04. plkst. 13.00 Naujenes bibliotēkas Iedvesmas zālē, Fotogrāfa  Aivja Šmuldera  personālizstādes “Kanonāde aiz meža” atklāšana

10.04. plkst. 15.00 Naujenes bibliotēka, Skaļās lasīšanas sacensību pusfināls, piedalās Naujenes un Lāču pamatskolu 5. klases audzēkņi

17.04. plkst. 13.00 Naujenes bibliotēka, Tikšanās ar rakstnieku, žurnālistu Arno Jundzi un publicistu, rakstnieku, tulkotāju Ilmāru Šlāpinu, LNB projekta “Grāmata rosina sarunu par aktuālo” ietvaros

23.04. plkst. 09.00 Naujenes bibliotēkas Bērnu nodaļa, Bibliotēkas nedēļas ietvaros - bibliotekārā stunda un ekskursija “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” ar Lāču pamatskolas PII grupas “Lāčuks” un Naujenes PII „Rūķītis” audzēkņiem.

25.04. plkst. 10.00 Naujenes bibliotēkas Bērnu nodaļa, Bibliotēkas nedēļas ietvaros - bibliotekārā stunda un ekskursija “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” ar Lāču pamatskolas PII grupas “Lāčuks” un Naujenes PII „Rūķītis” audzēkņiem.

23.04. plkst. 17.30 Naujenes bibliotēka, Lasītpatikas akcija ”Grāmata un roze”, Bibliotēku nedēļas un  Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienas ietvaros

30.04. plkst. 17.30 Naujenes bibliotēka, “Gleznojam kopā ar Antoņinu Rudāni” radošā darbnīca pieaugušajiem

30.04. Naujenes bibliotēkas Bērnu nodaļa, Ceļojošā grāmatu izstāde “Ceļo valodu pasaulē ar “Pinokio”  un radošā darbošanās pēc grāmatas satura. (Dalībnieki Naujenes PII „Rūķītis” audzēkņi)

NĪCGALES PAGASTS

02.04. - 01.05. Nīcgales Tautas nama darba laikā, Nīcgales Tautas nams, Tautas tērpu izstāde “Rakstu rakstiem mans pūriņš”

 SUBATES PILSĒTA UN PRODES PAGASTS

13.04 - 14.04. plkst. 11.00-17.00 Subates Kultūras nams, Gleznošanas radošā nodarbība “Sākto turpinot…”

17.04. plkst. 18.00 Subates Kultūras nams, Filmas seanss

20.04. plkst. 09.00-13.00 Subates Tirgus laukums, Pavasara tirgus lustes

06.03. - 07.05. Subates pilsētas bibliotēka, Emmas Malahovskas dziedošu un runājošu papagaiļu figūriņu kolekcijas izstāde.

SALIENAS PAGASTS

03.04. plkst. 14.00 Salienas Kultūras nams, Lieldienu detektīvs “Pa zaķa pēdām” (konkursi, spēles, mīklas , radošas darbnīcas)

15.04.-19.04. Salienas Kultūras nams, pie K.Griguļa piemiņas akmens, Putnu dienas. Brīvdabas pasākums pie K. Griguļa piemiņas akmens, radošā darbnīca, konkursi, spēles

01.04 - 31.05 Salienas pagasta bibliotēka, Irēnas Avlasinas gleznu personālizstāde “Puķu sapnis”

SKRUDALIENAS PAGASTS

07.04. plkst. 12.00 Silenes Kultūras nams, Bērnu pasākums “Lieldienu spēles”

21.04. plkst. 16.00 Silenes Kultūras nams, Vokālā ansambļa “Līgaviņas” jubilejas koncerts “Dzīves mirkļi”

SVENTES PAGASTS

11.04. plkst. 17.00 Sventes pagasta bibliotēka, Lasītāju klubiņa tikšanās. Biedrības “Lai sapņi piepildās” sarunu un iedvesmas darbnīca

26.04. plkst. 13.00 Jaunsventes parks, Sakopšanas talka ar noslēgumu pie  “Baltā galdauta”

TABORES PAGASTS

25.03. - 14.04. Tabores sabiedriskā centra logos, Radošo darbu izstāde “Olu pārvērtības”

06.04. - 03.05. Tabores bibliotēkas vestibils, No cikla bibliotekāra objektīva acīm: “Ģimenes locekļu portreti”

VABOLES PAGASTS

02.04.  plkst. 14.00 Vaboles kultūras nams, Etnogrāfiskais ansamblis “Vabaļis” aicina uz pēcpusdienu “Trešuos Leldīnis…”

28.04. plkst. 11.00-12.00 Vaboles kultūras nams, XX  Starptautiskais Tautas muzikantu saiets Vabolē, tautas muzikantu reģistrācija
28.04. plkst. 12.00 Vaboles kultūras nams, Meistarklases tautas muzikantiem: meistarklase  “Tradicionālās spēles apzināšana “ - Artūrs Uškāns tautas mūzikas eksperts

28.04. plkst. 13.00 Vaboles kultūras nams, meistarklase “ Vuicīs spieļuot garmaņi” Oskars Patjanko etnomuzikologs– tautas mūzikas izpildītājs un pētnieks

28.04. plkst. 14.00 Skrindu dzimtas muzejā tikšanās ar mandolīnu kolekcionāru Gintaru  Andrijausku

28.04. plkst. 15.00 Vaboles kultūras nams, Tautas muzikantu koncerts

15.04.-30.04. darbdienās plkst. 09.00-17.00 Vaboles kultūras nams, Izstāde  “Cilvēku dzīves stāsti fotogrāfijās”. Fotogrāfs Stanislavs Grahoļskis, no Skrindu dzimtas muzeja fondiem

līdz 31.12. plkst. 09.00 -17.00 Skrindu dzimtas muzejs, J. Svenča ilustrēto grāmatu izstāde

līdz 1.06. plkst. 09.00 - 17.00 Skrindu dzimtas muzejs, Izstāde ‘’Munys pusis ļaudis’’

līdz 1.05. plkst. 09.00 - 17.00 Skrindu dzimtas muzejs, ‘’Stilizētas 19.gs. augstdzimušo dāmu cepures’’ (I.Voitānes darinājums, Skrindu dzimtas muzeja inventārs)

15.04. - 28.04. plkst. 09.00 - 17.00 Skrindu dzimtas muzejs, Mandolīnu izstāde no Gintaras Andrijauskas (Lietuva) privātkolekcijas

RAIŅA MĀJA BERĶENELĒ

19.04. plkst. 10.00 Raiņa māja Berķenelē, Pavasara darbu talka Berķeneles dārzā

19.04.-18.05. Darba laikā Raiņa māja Berķenelē, 1. stāva izstāžu zāle, Izstāde “Talku tradīcijas Augšdaugavas novadā”

Labiekārtota Sventes vidusskolas teritorija