Kultūras pārvalde īstenos projektu “G.F.Stendera lasījumi Eglainē”

AKTUĀLI

Saņemot Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares 2. konkursa finansiālu atbalstu, Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde īstenos projektu "G.F.Stendera lasījumi Eglainē". Ir saņemts 100% publiskais finansējums 1335.00 eiro apmērā. Atzīmējot Gotharda Frīdriha Stendera 310. jubileju, 25. augustā Eglainē notiks starptautiska konference, piedaloties gan latviešu, gan lietuviešu pētniekiem. Projekta ietvaros Lašu baznīcā uzstāsies kontrtenors Sergejs Jēgers, kā arī, turpinot pērn iesākto tradīciju, mācītājmuižā notiks pasākums "Ziņģu lustes Eglainē".

Saistošo noteikumu projekts par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās