Kristīšanas svētku norises tradīcijas Višķos

Kultūra

19. janvārī Pareizticīgā Baznīca svin vienus no gada lielajiem svētkiem – Dieva Parādīšanās jeb Kunga Kristīšanas svētkus. Viena no šo svētku galvenajām tradīcijām ir ūdens iesvētīšana, kas ietver arī trīskārtīgu gremdēšanos iesvētītajā upes vai ezera ūdenī.

Pirmoreiz šī Lielā ūdens iesvētīšana norisinājās arī Višķu pagastā. Višķu pagasta pārvalde sadarbībā ar Latvijas pareizticīgās baznīcas Maskovskas Dievmātes Patvēruma draudzi aicināja ikvienu apmeklēt Dievkalpojumu Maskovskas Dievmātes Patvēruma baznīcā, bet pēc tam doties uz Višķu tehnikumu, kur Luknas ezerā pie Laivu piestātnes notika Lielās ūdens iesvētīšanas dievkalpojums un iegremdēšanās ūdenī.

Šajā dievkalpojumā piedalījās Maskovskas Dievmātes Patvēruma baznīcas priesteris Dionīsijs Gorjunovs, arī priesteri no Daugavpils Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas un Svēto mocekļu Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāles. Dievkalpojumu papildināja jaunieši no Daugavpils Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas, bet īpašu noskaņu radīja arī garīgie dziedājumu, kurus izpildīja viešņas no Daugavpils.

Pēc šī Lielās ūdens iesvētīšanas dievkalpojuma vēl tika veikti nelieli tehniski sagatavošanās darbi drošības un komforta nodrošināšanai, un jau pēc mirkļa gan pareizticīgie, gan arī citu konfesiju pārstāvji tika aicināti gremdēties iesvētītajos ezera ūdeņos.

Pasākuma organizatori bija parūpējušies, lai pēc iegremdēšanās Luknas ezera ūdenī ikviens varētu sasildīties pie tases karstas tējas, nobaudīt pīrādziņus un gardas, siltas pankūkas ar Višķu pīlādžu, kazeņu un plūmju ievārījumiem.

Starp Višķu pagasta pārvaldi un Latvijas pareizticīgās baznīcas Maskovskas Dievmātes Patvēruma draudzes pārstāvjiem ir izveidojusies veiksmīga sadarbība, un ir iecere, ka šādi Lielās ūdens iesvētīšanas svētki Višķos varētu kļūt par lielisku tradīciju, kas vieno gan pagasta iedzīvotājus, gan arī raisa interesi no kaimiņu pagastu un pilsētu iedzīvotāju puses.

Višķu pagasta pārvalde izsaka īpašu pateicību Latvijas pareizticīgās baznīcas Maskovskas Dievmātes Patvēruma draudzes pārstāvjiem, priesterim Dionīsijam Gorjunovam un Olgai Krumpānei par idejām un aktīvo iniciatīvu. Tāpat paldies ikvienam pasākuma atbalstītājam, glābējiem, mediķiem, brīvprātīgajiem un, protams, kuplajam pasākuma apmeklētāju pulkam, kas nepalika vienaldzīgi un ieradās, lai kopīgi svinētu šos svētkus.

Vita Vanaga
Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītāja

Latgales mākslas svētki „Krāsas karogā”