Krāsainās Latvijas zīmē ieskandināta Patriotu nedēļa Daugavpils novadā

AKTUĀLI

Ar Daugavpils novada izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas darbu izstādi “Krāsainā Latvija” atklāšanu un sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanu tika ieskandināta Patriotu nedēļa Daugavpils novadā. Blakus šiem pasākumiem Valsts 99. gadskārtas gaidīšanas laiks iesācies arī novada skolās un citās iestādēs. Tā, Naujenes pamatskolas kolektīvs, kā nu jau pēdējo četru gadu laikā, pulcējās, lai ietu kopīgā lāpu gājienā apkārt skolai. Ar īpašu patriotismu Valsts svētkus gaida jaunās paaudzes pārstāvji, savukārt skolotāji šo svētku sajūtu un piederību valstij viņos ieaudzina. Naujenes pamatskolas skolotāja Zinaīda Pauliņa pavēstīja, ka gan par 18. novembri, gan par 11. novembri un citiem Latvijas tautai  nozīmīgiem datumiem un atceres dienām katru gadu stāsta pamatskolas vēstures skolotāja Inga Čalenko. Skolā notiek arī dažādi pasākumi Latvijas zīmē un, protams, lāpu gājiens, kuru katru reizi ar nepacietību gaida gan paši mazākie, gan arī vecāko klašu skolēni. Skolotāja Zinaīda uzskata, ka patriotismu skolēnos ir jāieaudzina ar labiem piemēriem, darot labus darbus. Savukārt labos darbus ir jāparāda citiem. Viņa ir pārliecināta, ka patriotisma gars un latviskā dzīves dziņa nāk, pirmām kārtām, no ģimenes un tikai tad no skolas. Lapu gājienā iedegtā liesma sasilda pagātni, bez kuras nebūtu iespējama mūsu tagadne un Latvijas nākotne.

Novada Kultūras centrā “Vārpa” pulcējās ne vien konkursa “Krāsainā Latvija” uzvarētāji, bet arī skolēni, kas oktobra mēnesī piedalījās Novadpētniecības projektā “Atceries Lāčplēšus”. Tā laikā tika apzināti Lāčplēša ordeņa kavalieri, kas dzimuši, dzīvojuši vai cīnījušies par Latvijas brīvību Daugavpils novadā.

Konkursa “Krāsainā Latvija” laureāte, Vaboles vidusskolas 9. klases skolniece Diāna Brūvere, iedvesmu darbam smēlusies mīlestībā pret savu zemi, kuru ne par ko un nekad nemainītu un kādu citu. “Esmu daudz ceļojusi, taču mīļākā man ir un paliek mūsu Latvija. Novēlu, lai tā ir mūžīgi brīva un neatkarīga!”, tā Diāna.

Savukārt Medumu pamatskolas 9. klases skolniece Vija Cirša, kas arī izpelnījās konkursa 1. vietu, pastāstīja, ka savā zīmējumā attēloja vairākus Latvijas simbolus un zīmes. “Darbā attēlota tautu meita, kas simbolizē Dziesmu un deju svētkus, grifs, kas attēlots Latvijas ģerbonī, Latvijas karogs, pīpenes un ozollapas, kā arī uzzīmēts galds, uz kura attēlota jūra, debesis, ziedi un lapas, kas simbolizē katru no gadalaikiem”, tā bilda Vija, novēlot, lai Latvija arī turpmāk ir dzīva, krāšņa un iedvesmo citus.

Vijas skolotāja Viktorija Celminska pastāstīja, ka bērni vizuālās mākslas konkursos piedalās labprāt. “Pie mums skolā pat veidojas konkurence, jo ne visus darbus varam aizsūtīt tālāk, uz novadu. Skolēni ļoti cenšas, jo, manuprāt, tēma “Krāsainā Latvija” ir ļoti tuva ikvienam. Mēs visi dzīvojam Latvijā un mīlam savu zemi. Latvijai svētkos novēlu prieku, mieru un mīlestību”, tā skolotāja Viktorija Celminska.

Konkursa godalgotās vietas piešķirtas Randenes pamatskolas 4. klases skolniecei Darjai Adahovskai, Biķernieku pamatskolas 4. klases skolniecei Alīnai Gerasimovai, Sventes vidusskolas 7. klases skolniecei Angelīnai Minkevičai, Sventes vidusskolas 5. klases skolniecei Samantai Saveļjevai, Medumu pamatskolas 9. klases skolniecei Vijai Ciršai, Vaboles vidusskolas 9. klases skolniecei Diānai Brūverei.

Pēc uzvarētāju apbalvošanas visi vizuālās mākslas konkursa dalībnieki tika iesaistīti sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā, lai pie krūtīm piespraustu simbolu, kas atgādina par 1919. gada 11. novembra uzvaru pār Bermonta karaspēku. Bērnu un jauniešu veidotās lentītes foajē būs brīvi pieejamas ikvienam novada domes un Kultūras centra “Vārpa” apmeklētājiem līdz pat Valsts svētkiem 18. novembrī.

FOTOGALERIJA  

Darbnīca Naujenes kultūras centrā