Konkurss “Sakoptākais mežs” – pieteikšanās līdz 29. jūnijam

AKTUĀLI

Latvijas meža īpašnieku biedrība arī  2018. gadā rīko konkursu “Sakoptākais mežs”. Šāds konkurss Latvijā notika pirmo reizi 2017. gadā, pateicoties Meža attīstības fonda atbalstam.

Konkursa mērķi ir apzināt labas mežsaimniecības prakses, rādīt labus piemērus citiem meža īpašniekiem, tādējādi popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu kā arī informēt sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā.

Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu 2018. gadā var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona laika posmā  līdz 29. jūnijam, aizpildot pieteikumu un brīvā formā sagatavotu pieteikuma pamatojumu.

Aicinām ikvienu meža īpašnieku vai jebkuru citu personu, kas vēlas izvirzīt kādu meža īpašnieku, būt aktīviem un iesniegt (iesūtīt) pieteikumus šādā adresē: Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, 508. kab., e-pasts: info@mezaipasnieki.lv ar norādi: „Pieteikums konkursam „Sakoptākais mežs"".

Konkursa balvu fonds 2018. gadā sastāv no praktiski pielietojama motorinstrumenta jaunaudžu kopšanai un divām dāvanu kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla ieguvei, kas tiks sadalīti starp trīs visaugstāk novērtētāko meža īpašumu īpašniekiem.

Informācija un nolikums šeit -http://www.mezaipasnieki.lv/lv/konkurss_%22sakopt%C4%81kais_me%C5%BEs%22/par_konkursu/

Domes sēde