Konkurss „Naujene Wind 2022” notiks attālināti

AKTUĀLI

Februārī attālinātā režīmā notiks V Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene Wind 2022”, kuram pieteikums ar videoieraksta linku uz You Tube platformas jāiesūta līdz 17. februārim. Video ierakstu noklausīšanās notiks laikā no 24. līdz 28. februārim, bet konkursa rezultāti tiks apkopoti līdz 4. martam.

Konkursa mērķis ir veicināt pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi un attīstību, popularizēt Augšdaugavas novada, Naujenes pagasta kultūrvides aktivitātes un atpazīstamību Latvijā un pasaulē, attīstīt mūzikas skolu izglītības kvalitāti, mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus, kā arī veidot regulāru pieredzes apmaiņu starp Latvijas un pasaules mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

Konkursa dalībnieki ir mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi.
Katrā vecuma grupā jaunajiem izpildītājiem ir iespēja iegūt konkursa speciālo “Grand Prix” balvu.
Vērtējot dalībniekus, konkursa žūrija ņems vērā skaņas un intonācijas kvalitāti, skaņdarba izpildījuma tehnisko precizitāti un māksliniecisko izpildījumu.

Apbalvošanas ceremonija notiks martā YouTube kanālā, iepriekš par to paziņojot dalībniekiem. Diplomi un Atzinības raksti tiks nosūtīti elektroniski vai pa pastu.

V Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursu „Naujene WIND 2022” rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Augšdaugavas novada domes Kultūras pārvaldi un Daugavpils Universitāti.

Noteikts ienākumu slieksnis, maznodrošinātās mājsaimniecības statusa saņemšanai