Konkurss “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018”

Pagastu un pilsētu ziņas

Labklājības ministrija (LM) līdz 28. februārim izsludinājusi konkursu “Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:
* Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks Latvijā 2018;
* Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks Latvijā 2018;
* Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs Latvijā 2018;
* Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2018;
* Labākais žūrijas komisijas izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2018.

Kandidāts ar vislielāko punktu skaitu neatkarīgi no nominācijas tiek nominēts par Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2018. gadā.

Izstrādātas divas elektroniski aizpildāmas anketas, lai visiem iesniedzējiem piedāvātu vienādas iespējas un prasības anketu aizpildīšanā, par katru pretendentu sniedzot informāciju pēc vienādiem kritērijiem. Viena anketa paredzēta aizpildīšanai par iedzīvotāju izvirzīto kandidātu, savukārt otra paredzēta darba devējiem, lai to aizpildītu par saviem kandidātiem, tajā skaitā par nevalstiskas organizācijas izvirzīto kandidātu.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, LPS, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 8. martam.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē: šeit – aizpilda darba devēji, profesionālās un nevalstiskās apvienības; šeit – aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas.

Konkursa nolikums pieejams LM interneta vietnē www.lm.gov.lv

Podrušnika, lestovkas un vītās jostas izgatavošanas darbnīca