Konkursā ”No baroka līdz rokam” noskaidroja labākos kolektīvus

AKTUĀLI

30. janvārī Daugavpils novada kultūras centrā ”Vārpa” norisinājās Daugavpils novada izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu festivāla – konkursa „No baroka līdz rokam” 1. kārta. Festivāla – konkursa mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību.

Konkursā piedalījās 11 kolektīvi (9 popgrupas, 1 instrumentālais ansamblis un 1 vokāli instrumentālais ansamblis) no 8 Daugavpils novada izglītības iestādēm. Kolektīvu repertuārs konkursā bija daudzveidīgs un katrs izpildīja divus skaņdarbus.

Konkursu vērtēja kompetenta žūrija šādā sastāvā: Daugavpils novada Kultūras centra ”Vārpa” vokālā ansambļa ”Stage On” vadītāja Tatjana Vucāne, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors Ruslans Margevičs, Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras un deju kopas “Svātra” dziedāšanas pasniedzēja Vita Viļevko. Žūrijas locekļiem bija atbildīgs uzdevums – profesionāli novērtēt izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu sniegumu un izvirzīt labākos kolektīvus dalībai reģiona konkursā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Žūrijas pārstāvji atzina, ka visiem, arī tiem kolektīviem, kas ieguva konkursā 2. un 3. pakāpi, ir jāturpina tiekties uz augšu.

Konkursā I pakāpes diplomu ieguva Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālais ansamblis “Bulta” (skol. Viktors Ļeonovičs), Naujenes pamatskolas popgrupa “Spurgaliņas” (skol. Silvija Stivriņa), Lāču pamatskolas popgrupa “Šūpoles” (skol. Zita Barševska), Medumu pamatskolas popgrupa “Pozitīvs” (skol. Nataļja Ogurcova), Medumu pamatskolas instrumentālais ansamblis “Con brio” (skol. Nataļja Ogurcova) un Randenes pamatskolas popgrupa (skol. Larisa Sauleviča), II pakāpes diplomu saņēma Medumu pamatskolas popgrupa “Podziņas” (skol. Nataļja Ogurcova), Kalupes pamatskolas popgrupa “Animato” (skol. Anna Stankeviča) un Biķernieku pamatskolas popgrupa “Stariņi” (skol. Oksana Klimanska), bet III pakāpes diplomu ieguva Zemgales vidusskolas popgrupa (skol. Jeļena Andrejeva) un Biķernieku pamatskolas popgrupa “Mārītes” (skol. Oksana Klimanska).

Pēc žūrijas vērtējuma uz reģionālo konkursu Rēzeknē izvirzīti četri I pakāpes augstāko punktu skaitu ieguvušie kolektīvi: Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālais ansamblis “Bulta” (skol. Viktors Ļeonovičs), Naujenes pamatskolas popgrupa “Spurgaliņas” (skol. Silvija Stivriņa), Lāču pamatskolas popgrupa “Šūpoles” (skol. Zita Barševska), Medumu pamatskolas popgrupa “Pozitīvs” (skol. Nataļja Ogurcova).

Reģiona konkursa kārta norisināsies 2020. gada 21. februārī plkst. 11.00 Rēzeknes 5. vidusskolā, kur piedalīsies Latgales novadu labākās popgrupas, vokāli instrumentālie un instrumentālie ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, džeza kolektīvi un ansambļi.

Reģionālajos konkursos augstāko punktu skaitu un vismaz I pakāpes diplomu ieguvušie kolektīvi tiks izvirzīti XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem Vērmanes dārzā, kuri norisināsies no 2020. gada 7.  līdz 10. jūlijam.

Konkursā izskaņā, kamēr žūrija apspriedās, dalībniekus ar savām dziesmām priecēja jaunā un talantīgā grupa “Greedy for Stage”.

Novada konkursa posmu finansē no Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes ”interešu izglītības” budžeta.

Publisko aktīvu pārvaldītāja Possessor paziņojums