Konkursa „Dižprojekts” laureātu vidū – Lielbornes muižas parka atjaunošanas projekts

AKTUĀLI

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi organizēja LEADER Dižprojektu akciju, lai popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam – dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku ieguldīto darbu.

Visi šī gada „Dižprojekts” titulam izvirzītie kandidāti ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi vai nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums. Šogad Dižprojektam tika nominēti 30 unikāli vietējo iniciatīvu projekti visas Latvijas teritorijā, kuri realizēti publisko-privāto partnerību (vietējo rīcības grupu) darbības teritorijā un kuru mērķis ir nozīmīgs teritorijas attīstībā un ietverts iedzīvotāju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju kopīgi radītā stratēģijā. Izvirzītās iniciatīvas īstenotas 2018. gadā ar Eiropas Savienības fondu (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai vai Eiropas Zivsaimniecības fondu) līdzfinansējumu, sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Ikviens var gūt iedvesmu no 2018. gada konkursa „Dižprojekts” nominācijai izvirzītajiem kandidātiem: sniegts ieguldījums uzņēmējdarbības pilnveidē, kas spēcina vietējo ekonomiku, veikta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan plašākai publikai pieejama teritoriju labiekārtošana, izveidoti jauni sabiedriskie pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika aktivitātes un radīti risinājumi dabas un kultūras mantojuma izpētei un mūsdienīgai iepazīšanai. Ar visu Dižprojekta 2018 izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem un foto var iepazīties mājaslapā - https://goo.gl/po4z7u

Iedzīvotāji „Dižprojekts” trešajai vietai izvēlējušies SIA Education centre Durbe realizēto projektu „Vēsturiskā Lielbornes muižas parka atjaunošana, labiekārtošana un aprīkošana daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai”, kuru konkursam izvirzīja biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”. Projekts dod spēku un iedvesmu ne tikai Latgales iedzīvotājiem, bet visas Latvijas, jo Likteņupes Daugavas dabas parka "Daugavas loki" sakārtošana un labiekārtošana ir visai tautai nozīmīga aktivitāte.

Piedalies pirmsinkubācijas programmā un piesakies “Biznesa skolai”