Koncertskate “Pavasara dziesma” pulcināja 18 novada vokālos ansambļus

AKTUĀLI

Daugavpils novadā izskanēja ikgadējā vokālo ansambļu koncertskate “Pavasara dziesma”. Dienvidlatgales koru apriņķa virsdiriģenta Jevgeņija Ustinskova vadītā žūrija, kurā iesaistījās vokālās pedagoģes Jolanta Boreiko un Olga Bančenkova, šogad vērtēja 18 vokālos ansambļus. Tik kupls kolektīvu skaits nebija pārstāvēts vēl nevienu gadu. Kā atzina žūrija, arī vairākums vokālo ansambļu sniegums iepriecināja un pacilāja, savukārt citu sniegums – nebija baudāms. Kā komentēja Jevgeņijs Ustinskovs, daudzi ansambļi ir atraduši savu repertuāru, taču daži kolektīvu vadītāji nebija padomājuši, vai viņu izvēlētās dziesmas dziedātāji varēs nodziedāt labi un skanīgi.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jevgeņijs Ustinskovs: “Šis gads ir paskrējis nemanot. Šodien redzam daudz jaunu seju – nākuši klāt gan jauni vadītāji, gan kolektīvi. Taču pats svarīgākais ir tas, ka mums novadā ir šādi kolektīvi. Cilvēki dzīvo ar dziesmu, viņi neskumst. Redzot, kā dzied jaunieši, varam pateikt, ka mums ir nākotne. Priecē tas, ka parādās jauni vīru un jauktie vokālie ansambļi. Svarīgi ir tas, ka vokālo ansambļu skaits ik gadu pieaug. Viena no svarīgākajām lietām ir repertuāra atlase. Pie tam izvēlētajam repertuāram jābūt tādam, lai patiktu dziedāt pašiem un arī klausītājam būtu prieks. Novēlu katram atrast savu dziesmu!”.

Kalupes pagasta vīru vokālais ansamblis “Čvartaks” darbojas vien otro gadu, taču jau ir ieguvis gan skatītāju simpātijas, gan augstu vērtējumu no žūrijas puses.

Vīru vokālais ansamblis Kalupē tika dibināts, pateicoties toreizējai pagasta kultūras menedžerei Monikai Lipšānei, un tā mērķis ir ar tautas dziesmas palīdzību veidot saikni starp paaudzēm. Kolektīvs arī vāc un apkopo informatīvos materiālus par pagasta apvidus dainām.

Kalupes pagasta vīru vokālā ansambļa “Čvartaks” dalībnieks Aivars Rasčevskis: “Dziesma ir manas dzīves sastāvdaļa. Gribas dziedāt gan priecīgos brīžos, gan skumjos. Kā ikvienam kārtīgam latvietim – gan pēc darba, gan godos. Dziesma nāk no ģimenes, man dziedāt iemācīja mamma un arī mīlēt dziesmu.”

Vīru vokālā ansambļa “Čvartaks” vadītājs Sergejs Almakajevs: “Čvartaks nozīmē ceturtā daļa no veseluma. Četri čvartaki veido vienu veselu. Līdz ko kāds iztrūkst, tad pazūd dziesmas spēks, tāpēc svarīgi ir dziedāt visiem kopā. Mūsu virziens ir latgalisks, mēs daudz dziedam tieši latgaliešu valodā. Tagad gatavojamies svētkiem “Krāsas karogā”, kas notiks Višķu pagastā maija beigās, dziedot dziesmas arī latviski. Šo gadu laikā esam uzstājušies koncertos kaimiņu pagastos, taču skatē piedalāmies pirmo reizi. Repertuāra izvēle ir diezgan sarežģīta, jo vienota krājuma, kur atrast dziesmas latgaliešu valodā, nav. Latgaliešu valodā dziesmai ir īpaša intonācija, motīvi un skanējums. Tieši tāpēc esam izvēlējušies savam kolektīvam šādu nosaukumu.”

Helēna Aukstare no Naujenes kultūras centra senioru vokālā ansambļa „Dzeipurs” dzied arī pagasta folkloras kopā “Rūžeņa”. Helēna stāsta, ka dziedāt viņai patīk ļoti un arī skati viņa uztver pozitīvi. Savukārt ansambļa vadītāja Zita Nitiša stāsta, ka strādāt ar senioriem ir viennozīmīgi grūti. “Ir daudz dažādas nianses, visus ir jāieinteresē, jāstrādā tā, lai neviens neapvainotos. Bet vispār ir interesanti. Mums ir tā kopības sajūta, patīk dziedāt dziesmas latgaliešu valodā”, tā Zita.

Višķu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde” savu dziesmu ceļu sāka tieši pirms gada. Dzirdot skanam meiteņu skanīgām balsīm, ikviens atzīst, ka izjūt patiesu gandarījumu.

Kolektīva dalībniece Santa Matisāne: “Gads laikam tomēr ir daudz priekš neliela kolektīva. Pirmais gads ir arī pats sarežģītākais – ir jāieiet ritmā, tad jau varēsim svinēt arī 5 un 10 gadus!”.

Ansambļa “Anima Corde” vadītāja Agate Jermaļonoka: “Šī gada laikā mēs augām muzikāli, esam iegādājušās arī jaunus tērpus.”

Agate savas mūzikas studijas turpina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, tāpēc  meitenes uz mēģinājumiem sanāk brīvdienās.

Santa: “Tas parāda vien to, cik sparīgi kolektīvs ir gatavs strādāt, lai būtu rezultāts un virzība uz augstāku mērķi. Mūsu mērķis ir turpināt veidot baudāmus un sievišķīgus priekšnesumus, lai publikai patiktu mūsu redzējums un sniegums”.

Pēc žūrijas vērtējuma diplomi par piedalīšanos tika pasniegti Kalkūnes pagasta bērnu vokālajam ansamblim „Zariņi” (vad. Larisa Sauleviča), Laucesas pagasta Kultūras nama senioru vokālajam ansamblim „Harmonija” un Salienas pagasta Kultūras nama senioru vokālajam ansamblim “Melodija” Tatjanas Čumikovas vadībā, kā arī Biķernieku pagasta Kultūras nama sieviešu vokālajam ansamblim „Rjabinuška” (vad. Olga Pankova).

3. pakāpes diplomi piešķirti Maļinovas pagasta Kultūras nama bērnu vokālajam ansamblim „Avenes” (vad. Aija Ozoliņa), Dubnas pagasta kultūras nama bērnu vokālā ansambļa „Uguntiņa” jaunākajai un vecākajai grupai (vad. Guna Pētersone), Naujenes kultūras centra senioru vokālajam ansamblim „Dzeipurs” (vad. Zita Nitiša), Sabiedriskā centra „Laucesa” senioru vokālajam ansamblim „Prieks” (vad. Mihails Volžonoks) un Nīcgales pagasta Tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim „Dzirkstelītes” (vad. Žaneta Gasjaņeca).

2. pakāpes diplomi aizceļoja pie Naujenes kultūras centra bērnu vokālā ansambļa „Odziņas” (vad. Tatjana Zviceviča), Kalupes pagasta vīru vokālā ansambļa “Čvartaks” (vad. Sergejs Almakajevs), Višķu pagasta vīru vokālā ansambļa “Mōls” (vad. Marta Bicāne), Demenes kultūras nama jauktā vokālā ansambļa „Aizturi elpu!” (vad. Irīna Rebhūna) un Višķu pagasta jauktā vokālā ansambļa „Koransa” (vad. Marta Bicāne).

1. pakāpes diplomus par skaistu, dzirdu un profesionālu skanējumu ieguva Višķu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde” (vad. Agate Jermaļonoka), Līksnas pagasta Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija” (vad. Jūlija Peceviča), Skrudalienas pagasta Silenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Līgaviņas” (vad. Rozālija Almakajeva) un Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” jauktais vokālais ansamblis “Stage On” (vad. Tatjana Larionova).

Visi trīs novada jauktie vokālie ansambļi - „Stage On”, „Aizturi elpu!” un „Koransa”, tika virzīti piedalīties II Latvijas Jaukto vokālo ansambļu konkursā, kas norisināsies 20. maijā Siguldā, koncertzālē „Baltais flīģelis”.

Olga Davidova

Jostu aušanas darbnīca ar Daci Teivāni