Komiteju sēdes

AKTUĀLI

22. jūnijā notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.00

Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst.10.30

Finanšu komitejas sēde - plkst. 11.00

 

"Vasaras svētki" Kalkūnē