Komiteju sēdes

AKTUĀLI

Š.g. 10. jūnijā norisināsies Daugavpils novada domes komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.00
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.30
Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst. 11.00
Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes priekšsēdētāja A. Kucina 2021. gada 15. marta rīkojumu Nr.7 “Par Daugavpils novada domes komiteju un domes sēžu norisi attālināti”,  novada domes komiteju sēdes notiks attālināti.

Daugavpils novadā tiek veiksmīgi īstenoti deinstitucionalizācijas pasākumi