Komiteju sēdes

AKTUĀLI

7. martā Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde plkst. 10.00,

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde plkst. 10.30,

Tautsaimniecības komitejas sēde plkst.11.00,

Finanšu komitejas sēde plkst. 12.30

Turpinās Līksnas baznīcas jumta remonts