Komiteju sēdes

AKTUĀLI

18. jūlijā Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde plkst.10.30

Tautsaimniecības komitejas sēde plkst.11.00,

Finanšu komitejas sēde plkst. 12.30.

Sventes vidusskola aicina iegūt vispārējo vidējo izglītību