Komiteju sēdes

AKTUĀLI

19.decembrī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde notiks plkst. 11.00,

Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst.11.30,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

 

Višķu pagasta sieviešu vokālā ansambļa ‘’ ANIMA CORDE’’ panākumi starptautiskajā konkursā