Komiteju sēdes

Pagastu un pilsētu ziņas

1. februārī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Sociālo un veselības jautājumu komiteja – plkst. 11.00

Tautsaimniecības komiteja – plkst. 11.30,

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

Sabiedrības veselības veicināšanas pasākumu plāns februārī