Komiteju sēdes

Pašvaldība

2.februārī Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde notiks plkst. 11.30

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 12.00

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

Komiteju sēdes