Komiteju sēdes

AKTUĀLI

23. martā Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde plkst. 9.30

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.30

Tautsaimniecības komiteja – plkst.11.00

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30

Izkrāso jauniešu vasaru kopā ar DNJ