Izkrāso jauniešu vasaru kopā ar DNJ

AKTUĀLI

Daugavpils novada jaunatne izsludina projektu konkursus – “Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”.

Projektu konkursa “Uzlabosim savu ikdienu!” ietvaros, jauniešu biedrībām, jauniešu centriem vai neformālajām jauniešu grupām (ne mazāk kā 3 cilvēki) ir iespēja iegūt finansējumu līdz 700 eiro savas idejas īstenošana. Projektam ir jāveicina jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanu, jaunu prasmju un iemaņu gūšanu, kā arī patriotisko audzināšanu, sagaidot Latvijas 100-gadi. Projekta aktivitātēm jānotiek no 1.jūnija līdz 30.septembrim. Konkursa ietvaros iespējams iesniegt vairākus projekta pieteikumus no pagasta teritorijas, tomēr atbalstīta tiks tikai viena ideja. Kopumā paredzēts atbalstīt līdz 5 projektiem.

Uzlabosim ikdienu_Nolikums

Projektu konkurss “Attīsti sevi!” ir nometņu projektu konkurss, kurā var piedalīties pašvaldības iestādes, jauniešu centri un jauniešu biedrības. Konkursa ietvaros iespējams iegūt finansējumu līdz 1000 eiro nometnes organizēšanai, kas paredzēta jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem un ir vērsta uz lietderīgi pavadīto brīvo laiku, jaunām zināšanām un prasmēm, starpkultūru dialogu un patriotisko audzināšanu. Projekta aktivitātēm jānoris no 1.jūnija līdz 31.augustam. Konkursa ietvaros iespējams iesniegt vairākus pieteikumus no pagasta teritorijas, tomēr atbalstīta tiks tikai viena projekta ideja no pagasta. Kopumā projektu konkursa ietvaros paredzēts atbalstīt 3 projektu idejas.

Attisti sevi_Nolikums

AS_1.pielikums_pieteikuma_veidlapa

AS_2.pielikums_budžeta_tāme

AS_3.pielikums_finanšu_atskaite

AS_3.pielikums_nometnes_programma

AS_4.pielikums_finanšu_atskaite

Abu projektu vērtēšana notiks divās kārtās un visi projektu pieteikumi tiks virzīti uz aizstāvēšanu komisijas priekšā.

Projektu pieteikumu pieņemšana noris līdz 2017.gada 21.aprīlim plkst 16.00, iesniedzot projektu pieteikumus klātienē Dobeles ielā 30, 2.stāvā, Jaunatnes projektu koordinatorei, un iesūtot elektroniski uz milana.loca@dnd.lv.

Salienā iedzīvotāji lūdz uzstādīt jaunas ceļa zīmes un sakārtot ceļus