Komiteju sēde

Pagastu un pilsētu ziņas

1.martā plkst. 12:30 Daugavpils novada domē notiks apvienotā finanšu komiteja kopīgi ar izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju, sociālo un veselības jautājumu komiteju un tautsaimniecības komiteju.

Veselības veicināšanas projekta pasākumu plāns martam