Koklētāji ceļā uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Izglītība

19. aprīlī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis “Dzirksteļeite” (vadītāja Vija Petrova) devās uz Valmieru, lai piedalītos Vidzemes un Latgales kokļu ansambļu koncertā “Pavasara vakarā”. Pasākuma galvenais mērķis – gatavojoties 2025. gada Dziesmu un deju svētkiem, nodrošināt koklētāju ansambļu kvalitatīvu repertuāra apguvi, koncertējot koporķestrī reģiona virsdiriģentu vadībā. Koncerts izdevies saturīgs un krāšņs, jo blakus koprepertuāra skaņdarbiem skanēja arī kompozīcijas, ko katrs no Latgales un Vidzemes koklētāju ansambļiem sagatavoja kā solo priekšnesumu. Piedalīšanās tik vērienīgā pasākumā - lieliska pieredze Špoģu Mūzikas un mākslas kolektīvam – bērni iespaidu piepildīti un  apgaroti apņēmīgi gatavosies XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Jēkaba Reiņa monoizrāde Bebrenē