Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tikšanās ar augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem” Augšdaugavas novada skolās

Izglītība

30. martā Augšdaugavas novada skolu jauniešiem tika organizēts karjeras atbalsta pasākums “Tikšanās ar augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem”. Uz tikšanos tiešsaistē skolēnus aicināja pārstāvji no Daugavpils Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas, Rīgas Aeronavigācijas institūta, Baltijas Starptautiskās akadēmijas, PIKC “Rīgas Tehniskās koledžas”.

Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji jauniešiem stāstīja par fakultātēm, bakalaura un maģistra studiju programmām, apgūstamajām specialitātēm un iegūstamajām kvalifikācijām, uzņemšanas noteikumiem, iestājpārbaudījumiem, priekšrocībām, budžeta vietām, studiju ilgumu, starptautiskajām apmaiņas programmām, dienesta viesnīcām, sadarbību ar uzņēmumiem.

Jaunieši arī uzzināja par daudzveidīgām, radošām un aizraujošām ārpusstudiju aktivitātēm izglītības iestādēs, kurās studenti var sevi apliecināt gan dažādos mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, gan sporta aktivitātēs, gan studentu pašpārvaldēs un parlamentos, gan piedaloties dažādos pasākumos.

Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji aicināja skolēnus arī piedalīties Atvērto durvju dienu pasākumos gan klātienē, gan tiešsaistē, kā arī mudināja sazināties un uzdot interesējošos jautājumus.

“Augstskolu pārstāvji interesanti stāstīja par savām iestādēm. Uzzinājām kaut ko jaunu par savām jomām, saņēmām atbildes uz dažiem jautājumiem un vairāk guvām pārliecību par savu izvēlēto karjeras ceļu. Paldies par iespēju piedalīties šajā pasākumā.” (Ilūkstes Raiņa vidusskolas 12. klase).

“Mums ļoti patika šī tikšanās. Visi pārstāvji no universitātēm un koledžām interesanti, īsi un kodolīgi izstāstīja par studiju iespējām, kas daudziem no mūsu klases bija ļoti vērtīgi. Patika arī aicinājums piedalīties Atvērto durvju dienās. Interesanti bija uzzināt par studenta dzīvi ārpus mācībām. Paldies par šo iespēju!” (Špoģu vidusskolas 12. klase).

Notiks Augšdaugavas novada pašvaldības konkurss „Saimnieks 2022”