Kapusvētki Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Ambeļu pagasta kapi

15. jūnijā plkst. 13.00 Putānu kapi;

4. augustā plkst. 13.00 Ambeļu kapi.

Dubnas pagasta kapi

16. jūnijs Petrānu kapi;

22. jūnijā plkst. 12.00 Lāču kapi;         

23. jūnijā plkst. 13.00 Klobānu kapi.

23. jūnijā Jadrovas kapi.

Bebrenes pagasta kapi

20. jūlijā plkst. 13.00 Kaupišķu kapi;

27. jūlijā plkst. 13.00 Bebrenes katoļu kapi;

27. jūlijā plkst. 15.00 Bebrenes luterāņu kapi;

27. jūlijā plkst. 16.00 Ilzes luterāņu kapi;

10. augustā plkst. 15.00 Čamanu kapi.

Biķernieku pagasta kapi

17. jūnijā no plkst. 8.00, 20.,21.,22. jūnijā no plkst. 7.00. Krivošejevas vecticībnieku kapi,                                                                  

16.jūnijā no plkst. 7.00 Krasnoje vecticībnieku kapi, 

15.jūnijā no plkst. 7.00, 18.jūnijā no plkst. 8.00 Pantelišķu vecticībnieku kapi.   

Demenes draudzes kapi

22. jūnijā plkst. 12.00 Faļtopu kapi;

22. jūnijā plkst. 14.00 Matkuncu kapi;

Dvietes pagasta kapi

6. jūlijā plkst. 15.00 Zviedrānu kapi ar sv. Misi;

13. jūlijā plkst. 15.00 Munču kapi ar sv. Misi;

20. jūlijā plkst. 15.00 Zariņu kapi ar sv. Misi;

27. jūlijā plkst. 15.00 Jadvigovas kapi ar sv. Misi.

Eglaines pagasta kapi

13. jūlijā plkst. 14.00 Kazimirvāles kapi.

Ilūkstes kapi

14. jūlijā plkst. 12.30 Ilūkstes katoļu kapi (plkst. 10.30 Sv.Mise baznīcā).

20. jūlijā plkst. 10.00 Ilūkstes luterāņu kapi.

Kalupes pagasta kapi

6. jūlijā plkst. 12.00 sv. Mise par mirušajiem Kalupes baznīcā, plkst. 13.00 kapusvētki Baltaču kapi;

13. jūlijā plkst. 14.00 Ratnieku kapi;

Laucesas pagasta kapi

21.jūnijā plkst.13.00 un 22. jūnijā plkst. 8.00 Tanaju kapi,

30. jūnijā plkst.13.30 Laucesas kapi

Līksnas pagasta kapi

13. jūlijā plkst. 12.00 Vaikuļānu kapi, plkst. 13.00 Mišteļu kapi;

3. augustā plkst. 13.00 Patmaļu kapi.

Maļinovas pagasta kapi

16. jūnijā plkst. 15.00 Bukštu kapi;

28. jūlijā plkst. 15.00. Kokinu kapi.

Medumu pagasta kapi

15. jūnijā plkst. 12.00 Pusčas kapi;

15. jūnijā plkst.14.00 Baltaču kapi;

19. jūnijā no plkst. 9.00. līdz 13.00, 22. jūnijā no plkst. 6.00.līdz 14.00 Medumu kapi (vecticībnieku);

24. jūnijā plkst. 13.00 Vasarišku kapi.

Naujenes pagasta kapi

22. jūnijā plkst. 14.00 Lāču kapi;

6. jūlijā plkst. 15.00 Ciršu kapi;

13. jūlijā plkst. 14.00 Stropu kapi;

20. jūlijā plkst. 14.00 Jurīšu kapi.

4. augustā plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, Mises – kapusvētki Spruktu kapi;

10. augustā plkst. 14.00 Vecpils kapi (komunālie);

24. augustā plkst. 14.00 Rudānu kapi.  

Nīcgales pagasta kapi

6. jūlijā plkst. 11.00 aizlūgums Nīcgales kapos, plkst. 12.00 svētā mise draudzes baznīcā.

Pilskalnes pagasta kapi

6. jūlijā plkst. 13.00 Kalvānu kapi;

10. augustā plkst. 13.00 Ludvigovas kapi.

24. augustā plkst. 13.00 Doļnajas kapi, plkst. 15.00 Laišķu kapi;

Skrudalienas pagasta kapi

19., 20., 21. jūnijā no plkst. 8.00 - 17.00; 22. jūnijā no plkst. 7.00 - 14.00 Voitišku vecticībnieku kapi;

21. jūnijā Viļkeļu vecticībnieku kapi;

6. jūlijā Silenes katoļu kapi.  

Subates katoļu draudzes kapi

6. jūlijā plkst. 14.00 Subates kapi;

6. jūlijā plkst. 15.00 Vārnišķu kapi;

13. jūlijā plkst. 14.00 Kazimirvāles kapi;

20. jūlijā plkst. 14.00 Baltmuižas kapi;

27. jūlijā plkst. 14.00 Gulbenes kapi.

Sventes pagasta kapi

29. jūnijā, plkst. 14.00 Plikā kalna kapi (Sv.Mise 30.06. plkst. 11.00);

29. jūnijā plkst. 12.00 Purnieku kapi (Sv. Mise 30. jūnijā plkst. 11.00).

6. jūlijā plkst. 12.00 Raudas kapi (Sv. Mise 7.07. plkst. 11.00);

6. jūlijā, plkst. 14.00 Timšānu kapi (Sv. Mise 7.07. plkst. 11.00);

Šēderes pagasta kapi

22. jūnijā plkst. 12.00 Grendzes kapi (sākas ar Sv.Misi baznīcā), plkst. 15.00  Jaunie kapi;

3. augustā plkst. 13.00 Smelīnas kapi, plkst. 15.00 Pakāpienes kapi;

17. augustā plkst. 14.00 Grīnvaldes kapi.

Vaboles pagasta kapi

20. jūlijā plkst. 12.00 Motivānu kapi; plkst. 13.00 Mukānu kapi;

3. augustā plkst. 14.00 Kokinišķu kapi.

Višķu pagasta kapi

15. jūnijā plkst. 12.00 Kukaru kapi;

16. jūnijā plkst. 13.00 Raudinkas kapi;

22. jūnijā plkst. 13.00 Rogoču kapi; plkst. 15.00 Klekeru kapi;

23. jūnijā plkst. 13.00 Klobonu kapi,

18. augustā plkst. 13.00 Višķu kapi.

Kapusvētki luterāņu kapos

29. jūnijā plkst. 14.00 Elmeniešu kapi;
6. jūlijā plkst. 10.00 Demenes kapi, 11.00 Ēģiptes, 13.00 Červonkas kapi.
13. jūlijs plkst. 12.00 Baltmuižas kapi, 13.00 Lavides kapi, 14.00 Kazimirvāles kapi, 15.00 Subates kapi;
14. jūlijs plkst. 12.00 Lašu kapi, plkst. 14.00 Kaminčas kapi;
20. jūlijā plkst. 10.00 Berķeneles kapi, plkst 13.00 Vecsalienas kapi;
27. jūlijs plkst. 13.00 Plonišķu kapi, 15.00 Bebrenes kapi, 16.00 Ilzes kapi;
3. augusts plkst. 10.00 Gulbenes kapi, 11.00 Amasišķu kapi;
10. augustā, plkst. 10.00 Elernes kapi, 11.00 Sīķeles kapi.Kultūras pārvalde īstenos projektu "G.F.Stendera lasījumi Eglainē"