Kalupiešu mirkļi barikāžu ugunskura atblāzmā

AKTUĀLI

"Mums vajag vēlēties sev Latviju, neko mazāk par Latviju” ir teicis Kārlis Skalbe.

Ir pagājuši 28 gadi. Šajā laikā ir izaugušas paaudzes. Katru gadu ikvienam no mums, ir iespēja atcerēties notikumus, ar kuriem Latvijā ir iemesls lepoties, tas ir 1991.gada janvāra nedēļa-barikāžu laiks, neaizmirstams un nepārspējams.

Kalupē 20. janvārī pagasta barikāžu dalībnieki  iededza piemiņas ugunskuru  un devās  uz galvaspilsētu, lai atcerētos 1991. gadā piedzīvoto.

Apmeklējot  barikāžu muzeja ekspozīciju, mēs atcerējāmies vēstures liecības par janvāra dienu notikumiem Rīgā. Muzejā  aplūkojām barikāžu izvietošanas maketu, barikādēs izmantotos priekšmetus – termosus, rācijas, plakātus, videokameras, gāzmaskas un citus eksponātus, kā arī īpaši atlasītās fotogrāfijas. Ekspozīcijā ietverto omoniešu ekipējumu un kritušo piemiņas lietas. Sēžot pie "īsta" barikāžu ugunskura,  iepazināmies ar dažādiem video un audio ierakstiem un sajutām reālo tā leģendārā laikmeta elpu.

Kādam tas saistījās ar kopības sajūtu pie ugunskura, sargājot trauslo brīvību, kādam ar dziesmām, kas glabājas sirdī. Bet kopumā, katram barikāžu dalībniekam   ir savs stāsts, savs mozaīkas gabaliņš par šo laiku. Doma laukumā pie ugunskura kopā ar jauno paaudzi- jaunsargiem iemūžinājām piemiņas foto. Pie Saeimas nama iedegtā ugunskura varēja mieloties ar karstu tēju un biezputru, bet Bastejkalnā apstājāmies pie kritušo piemiņas vietām.

Pēcpusdienā devāmies uz Rīgas Domu, lai noklausītos barikāžu atceres dienai veltītu koncertu ,,Sirds ticēt grib”. Koncertprogrammai izvēlētās dziesmas un dzejas rindas stiprināja brīvības un neatkarības alkas.

Janvāra dienu  atceres laiks ir pieturas punkts ikdienas skrejai, kurā atmiņā tiek atsaukti pārdzīvotie brīži, kad tiek pārdomāts, kas šajos gados paveikts un kā mēs dzīvojam. Ojārs Rubenis, kurš tolaik bija ŗaidījuma "Labvakar!” vadītājs, barikāžu laiku nosaucis par skaistāko, ko tauta sagādājusi Latvijai. Viņš saka: "Labi, ka esam bagāti ar šādu notikumu, kad ne tikai nosargājām valsti, bet arī iemantojām atziņu, cik vienota izšķirīgos brīžos var būt  Latvijas tauta”.

Paldies visiem Kalupes pagasta barikāžu dalībniekiem- Henriham Kivleniekam, Robertam Kuklim, Jānim Krūmiņam u.c., lai pietiek spēka un veselības nest šo vienotības sajūtu, kas izbaudīta barikādēs.

Informāciju sagatavojusi:
Inita Ivdra,
Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja

Latgale tūrisma izstādē BALTTOUR gatavojas pārsteigt apmeklētājus