Kalupes SPS “Pīlādzis” koncerts Višķu SAC

AKTUĀLI

Šī gada 22.augustā Višķu SAC apciemoja Kalupes SPS “Pīlādzis” klienti un darbinieki ar koncertprogrammu.

Programmā tika ietvertas gan dejas, gan dziesmas, gan dzejoļu deklamēšana, gan rotaļas un mīklu minēšana. Īpaši jāatzīmē iestudētās pasaku ludziņas. Šī uzstāšanās radīja patīkamus mirkļus pašiem koncerta dalībniekiem un klausītājiem. Ar pateicības un gandarījuma sajūtu piedalījās un juta līdzi SPS “Pīlādzis” direktore Ināra Nešpore. Tas ir labs veids turpmākai sadarbībai.

Mīļš paldies koncerta dalībniekiem, būsim priecīgi redzēt ar jaunu programmu!

Višķu SAC sociālā darbiniece Elita Mogiša

Atbalsts Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrībai „Ildra”