Kalupē uzstādīti āra trenažieri

AKTUĀLI

Biedrība „Kalupes kopienu atbalsta centrs „Vitrāža”” ir iesniegusi projekta pieteikumu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” realizēšanai.

18.07.2017. ir saņēmusi no Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta „Vide un veselīgs dzīves veids ir cilvēku bagātība” apstiprināšanu.  Biedrības mērķis ir uzstādīt āra trenažierus vingrošanas laukumā Kalupes ciemā, radot apstākļus iedzīvotāju motivēšanai uzturēt veselīgu dzīves veidu, ģimeņu kopīgai brīva laika pavadīšanai un sakārtotas vides nodrošināšanai. Oktobra mēnesī ir uzstādīti 4 trenažieri, kas izmaksāja 3703,81 EUR. Līdzfinansējumā 370.38 EUR piedalījās Daugavpils novada dome. Šo skaisto vietu Kalupes ciema centrā biedrībai ir sapnis turpināt uzturēt, piepildot ar aprīkojumu bērniem un jauniešiem, kas būtu veltīta Valsts 100gadei, kas kalpos kā droša, patīkama vide ģimeņu kopā būšanai.

„Kalupes kopienu atbalsta centrs „Vitrāža””
valdes priekšsēdētāja Anna Jegorova

 

Domes sēde